Arhiva | Comunicate de presa RSS for this section

Săptămâna Europeană a Mobilității – 16-22 septembrie 2015

header_bg_v5

Comisia Europeană a dat publicității miercuri, 16 septembrie 2015, un comunicat cu privire la evenimentele organizate în cadrul Săptămânii Europene a Mobilității, ce se defășoară în perioada 16-22 septembrie 2015.

27 de orașe din România participă la această activitate, programând evenimente prin care urmăresc punerea în practică a unor măsuri permanente în favoarea mobilității și sensibilizarea cetățenilor prin interzicerea parțială a traficului rutier în ”ziua fără mașini”.

Manifestațiile organizate în cele 2.000 de orașe din UE participante urmăresc găsirea unor soluții inovatoare la problemele actuale de mobilitate urbană, care să contribuie în același timp la atingerea obiectivelor UE în materie de reducere a emisiilor cu efect de seră și combaterea schimbărilor climatice.

SĂPTĂMÂNA EUROPEANĂ A MOBILITĂȚII sprijină promovarea politicilor UE în domenii precum transportul, schimbările climatice, eficiența energetică și dezvoltarea urbană sustenabilă. Mesajul său ajunge la aproximativ 170 de milioane de persoane din Europa și de dincolo de granițele acesteia.

Povestea SĂPTĂMÂNII EUROPENE A MOBILITĂȚII a început în 1998, când Franța a proclamat o zi sub deviza „În oraș, fără mașină!”. Această inițiativă încurajează în continuare orașele să organizeze în fiecare an o zi în care cetățenii să se deplaseze fără mașini și să promoveze modurile de transport sustenabile. Succesul acestei inițiative a dus la lansarea în 2002 a SĂPTĂMÂNII EUROPENE A MOBILITĂȚII. În prezent, peste 1.500 de orașe participă la eveniment.

SĂPTĂMÂNA EUROPEANĂ A MOBILITĂȚII a avut drept rezultat implementarea a peste opt mii de măsuri permanente, care vizează în principal infrastructurile pentru cicliști și pietoni, îmbunătățirea accesibilității transportului și sensibilizarea cu privire la comportamentul sustenabil în materie de transport.

SĂPTĂMÂNA EUROPEANĂ A MOBILITĂȚII este sprijinită financiar de către Direcția Generală Mobilitate și Transporturi a Comisiei Europene

Reclame

Deschiderea oficială a Centrului de Resurse pentru Tineret CERT, 06 iunie 2015, Buhuși

safe_image

Comunicat de presă
Buhuşi, 1 Iunie 2015

PORŢI DESCHISE – Deschiderea oficială a Centrului de Resurse pentru Tineret CERT

CERT, o şansă pentru tine! – Primul proiect de infrastructură pentru tineret şi voluntariat din localitatea Buhuşi, judeţul Bacău.
Prima Retea de Tineret CERT – Coaching pentru Eficientizarea Reţelelor de Tineret din şcoli – mijloc de extindere a colaborărilor şi schimbului de experienţă la nivel regional şi naţional.

Asociaţia „EXISTǍ O ŞANSǍ” anunţă conferinţa de lansare a proiectului „CERT, o şansă pentru tine! – Centrul de Resurse pentru Tineret” care va avea loc în data de 6 iunie 2015 începand cu orele 11.00 la sediul Asociaţiei „EXISTǍ O ŞANSǍ” din str. Tineretului, Bl. 24 (I) parter (hol Cinematograf Victoria). Lucrǎrile conferinţei se vor desfǎşura începând cu ora 11.30, după slujba de sfinţire a Centrului de Resurse pentru Tineret.

Proiectul are o valoare de 38, 864 EUR şi este finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Programului Fondul ONG în România – Componenta 5 Dezvoltarea Capacitǎţii ONG-urilor, Reţele şi Coaliţii.

Obiectivul general al proiectului „CERT, o şansă pentru tine! – Centrul de Resurse pentru Tineret” vizează consolidarea bazei de voluntari ai Asociaţiei ,,EXISTǍ O ŞANSǍ” prin încurajarea participării tinerilor la iniţierea şi dezvoltarea politicilor publice locale de tineret.

Astfel, pe perioada celor 12 luni de finanţare a proiectului, se urmăreşte creşterea gradului de implicare a tinerilor în comunitate prin atingerea următoarelor obiective specifice:
O1: Infiinţarea Centrului de Resurse pentru Tineret – CERT, în oraşul Buhuşi din judeţul Bacău – structură sustenabilă pentru dezvoltarea iniţiativelor menite să faciliteze cetăţenia activă şi implicarea responsabilă a tinerilor în viaţa comunităţii – ca raspuns la lipsa alternativelor de implicare a tinerilor şi spaţiilor adecvate petrecerii timpului liber.
O2: Dezvoltarea unui numar de 10 iniţiative menite să faciliteze asumarea unui rol activ al tinerilor în viaţa publică din oraşul Buhuşi, cu participarea directă a unui numar de 30 de voluntari, 100 de copii şi tineri (ateliere tematice, sesiuni de dezbateri, foscus grupuri, sondaj de opinie, spectacol de traditii, campanie de advocacy, întalniri cu decidenţii, cursuri de formare, vizite la centre de voluntariat din Iaşi şi Cluj).

Proiectul creşte numărul oportunităţilor de implicare a tinerilor şi creează cadrul de dezvoltare de coaliţii şi parteneriate pentru înfiinţarea reţelei CERT – Coaching pentru Eficientizarea Reţelelor de Tineret din şcoli – mijloc de extindere a colaborărilor şi schimbului de experienţă la nivel regional şi naţional, într-o primă etapă şi, ulterior, la nivel internaţional.

Pentru detalii si informatii suplimentare:
Asociaţia ,, EXISTǍ O ŞANSǍ”
Elena MITREA, Manager proiect
Telefon: 0744260370

Virginia – Smărăndiţa BRAESCU
Responsabil Comunicare şi PR; Expert/Trainer
Telefon: 0742.754.259; virginiabraescu72@gmail.com
contact@existaosansa.ro; www.existaosansa.ro

Despre Asociaţia ,,EXISTǍ O ŞANSǍ”
Asociaţia „Există o şansă” este o organizaţie non-profit din oraşul Buhuşi, judeţul Bacău, care are ca scop dezvoltarea unei oferte de alternative şi soluţii pentru o viaţă mai bună, prin promovarea drepturilor şi capacităţilor persoanelor cu risc de marginalizare şi excludere socială.
Pentru mai multe informaţii despre Asociaţia ,,EXISTǍ O ŞANSǍ” şi proiectul „CERT, o şansă pentru tine – Centrul de Resurse pentru Tineret”, accesaţi: www.existaosansa.ro.
Conţinutul acestui comunicat de presă nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009-2014. Intreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor comunicatului. Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene, accesaţi www.eeagrants.org

Coaliția 52 bulversează secretomania guvernanților!

5205.11.2013

COMUNICAT

Coaliția 52 bulversează secretomania guvernanților

Asistăm la o premieră în viața publică românească: prima acțiune de lobby a societății civile românești care se finalizează cu succes.

Printr-o campanie intens promovată de cei peste 400 de membri ai Coaliției 52 – coordonată de Academia de Advocacy – timp de aproape doi ani, s-a reușit modificarea Legii transparenței decizionale. Dacă până acum politicienii și înalții funcționari publici se ascundeau de opinia, de propunerile și cererile cetățenilor, evitând să implice societatea civilă în procesul de adoptare a diferitelor decizii și refuzând accesul la documente de interes public, de acum încolo aceștia nu vor mai putea să o facă. Legea Transparenței este mult mai clară și mai apropiată de spiritul transparenței decât la adoptarea sa inițială, în anul 2003. Modificările aduse vechii legi modernizează accesul cetățenilor, inclusiv al jurnaliștilor, la deciziile publice, mai ales că s-a introdus obligativitatea, inclusiv la nivel local și județean, ca studiile de impact și/sau fezabilitate să devina obligatorii ca documente publice anexe ale proiectului de act normativ propus. Decidenții nu vor mai putea deci acționa discreționar, numai pentru că așa e ordinul de la partid sau doresc să își satisfacă clientela politică.

Concret, Coaliția 52 a îmbunătățit transparența decizională în România prin:

1)        extinderea perioadei de consultare publică la 30 de zile lucrătoare (nu calendaristice, cum se trăgea de timp până acum);

2)       derularea procesului de consultare publică până la începerea dezbaterilor în cadrul autorităților publice, nu până la finalizarea lor);

3)       publicarea modalității de colectare a recomandărilor de la cetățeni;

4)      publicarea modalității de înscriere și luare a cuvântului, timpul alocat luării la cuvânt și orice alte detalii de desfășurare a dezbaterii publice;

5)       asigurarea unui real acces public, pe site și la sediu, la următoarele documente:

 1. a.    minuta dezbaterii publice;
 2. b.   recomandările scrise colectate;
 3. c.    versiunile îmbunătățite ale proiectului de act normativ în diverse etape ale elaborării;
 4. d.   rapoartele de avizare;
 5. e.    versiunea finală adoptată a actului normativ;

6)      introducerea unui registru al opiniilor și propunerilor colectate, pentru ca acestea să rămână consemnate, iar decidenții să nu poată minți opinia publică asupra inexistenței lor;

7)       specificarea concretă, de către cei interesați din societatea civilă, a articolelor la care fac referire în opiniile și propunerile elaborate;

8)      introducerea, inclusiv la nivel local și județean, a studiilor de impact și/sau fezabilitate ca documente publice anexe proiectului de act normativ propus;

9)      diferențierea ședinței publice (de regulă a Consiliilor Locale / Județene) de dezbaterea publică, dedicată întâlnirii cu cetățenii;

10)   obligativitatea participării la dezbaterile publice cu cetățenii a inițiatorilor, experților și/sau specialiștilor implicați, din partea autorității publice care, de regulă, chiuleau de la astfel de evenimente.

Invităm pe toți cetățenii să supravegheze respectarea noilor prevederi legislative în privința transparenței potrivit Legii 52/2003, cu modificările și completările ulterioare, și să ne semnaleze orice abateri de la cadrul legal, pentru a putea interveni și elimina orice abuzuri, din partea oricărei autorități publice.

Cum a reușit Coaliția 52 sa modifice Legea 52/2003

 

Procesul de modificare a legii s-a derulat pe durata a două legislaturi în Parlamentul României și a trei Guverne. Aceste modificări au fost absolut necesare deoarece, în anul 2003, când a fost adoptată Legea 52/2003, deși ea a fost susținută și promovată de N.A.T.O. și U.E., politicienii români au lăsat portițe care nu permiteau o transparență absolut democratică la toate nivelurile decizionale. Legea a fost prea puțin înțeleasă și aplicată deopotrivă de politicieni ori funcționari, dar și de cetățeni, în lipsa unei reale informări asupra felului în care ei pot influenta decizia publică. În consecință, astăzi încă:

Ê Dialogul cu instituțiile publice este unul greoi, nu sunt respectate termenele prevăzute de lege, iar responsabilitatea este pasată în mod deliberat către angajatul nominalizat sa răspundă cererilor în baza Legii 52/2003, protejând astfel, adevăratul decident – primarul, președintele de Consiliu Județean sau ministrul;

Ê Este confirmată lipsa unei proceduri minimale de organizare a dezbaterilor, la nivelul instituțiilor publice, fapt care a generat mimarea procesului de consultare a societății civile.

Detalii și documente în acest sens găsiți la www.coalitia52.ro/monitorizari.

În România anului 2012, după o lungă perioadă de ”liniște”, au reînceput, în ciuda frigului de ianuarie, insistente proteste de stradă, care reclamau, la fel ca și acum, o nemulțumire generală profundă care, în cele din urmă, i-a determinat pe politicienii de toate culorile să re-reconsidere rolul dialogului în democrație.

,,Coaliția 52”, lansată în 27 ianuarie 2012, și care astăzi numără peste 400 de membri la nivel național, cetățeni și reprezentanți ai organizațiilor patronale, sindicale și ONG-uri din diferite domenii de activitate (www.coalitia52.ro/cine-suntem), a acționat pentru bulversarea secretomaniei guvernanților, militând pentru acces la informația de interes public și transparență, ca premise ce pot încuraja un rol activ al cetățenilor în blocarea politicilor care lezează interesele populației.

Demersul Coaliției 52 a urmărit îmbunătățirea transparenței și a dialogului cu decidenții, prin introducerea în Legea 52/2003: a) a sancțiunilor directe și imediate aplicabile conducătorilor autorităților publice pentru nerespectarea Legii 52/2003, b) a termenelor rezonabile de dialog și c) a unor reguli minimale unitare de dialog.

Acțiunile cheie ale campaniei de advocacy a Coaliției 52 de îmbunătățirea a transparenței decizionale în România au fost:

y     20 de conferințe de presă simultane în diverse orașe ale țării, în scopul sensibilizării opiniei publice și a cointeresării decidenților politici, în 9 februarie 2012;

y     20 de mese rotunde cu decidenți locali, județeni și naționali, în orașe importante ale țării, sub titlul ,,Respect și responsabilitate în dialog”, în 17, 24 februarie 2012;

y     întâlniri cu toate grupurile parlamentare din Senat și Camera Deputaților și cu reprezentanți ai Guvernului, în martie 2012.

Rezultatele imediate ale campaniei de advocacy inițiate au fost:

 • susținerea campaniei de către 70 de parlamentari din legislatura 2008 – 2012;
  • 17 deputați și senatori și-au asumat Propunerea Legislativă:

–     deputați – PSD: Itu Cornel;

–     deputați – PNL: Uioreanu Horea-Dorin;

–     deputați – PD-L: Arion Viorel, Călian Petru, Ciobanu Gheorghe, Dugulescu Marius Cristinel, Gurzău Adrian, Movilă Petru, Prigoană Vasile-Silviu, Tabără Valeriu;

–     deputați – Mino.: Buciuta Ştefan, Ignat Miron;

–     deputați – neafiliaţi: Giurgiu Mircia;

–     senatori – PSD: Cordoş Alexandru;

–     senatori – PNL: Nicoară Marius Petre, Rădulescu Şerban;

–     senatori – PD-L: Hărdău Mihail.

Au urmat activități de lobby ale reprezentanților Coaliției 52 atât în Parlamentul României, pe perioada legislaturii 2008 – 2012, dar mai ales a legislaturii actuale, cât și în Guvern.

Rezultatele imediate ale acțiunilor de lobby au fost:

 • adresă de respingere din partea Guvernului (Ponta 1), în 15 iunie 2012;
 • vot de respingere la Senat, în 17 septembrie 2012;
 • aviz favorabil din partea Guvernului (Ponta 2), în 11 aprilie 2013;
 • vot de adoptare în Camera Deputaților, cameră decizională, în 8 octombrie 2013;
 • promulgarea de către președinte, în 30 octombrie 2013;
 • trimiterea spre publicare în M.O. a Legii 281/2013 pentru modificarea și completarea Legii 52/2003, în 31 octombrie 2013.

Avem, așadar, o lege a transparenței îmbunătățită!

Noi credem că, prin forța coaliției pe care o reprezentăm, putem schimba obiceiuri greșite și atitudini ostile cetățenilor, pentru că știm și putem să folosim inteligent o Lege a Transparenței îmbunătățită.

Cu încredere în forța demersurilor participative de succes,

Radu NICOSEVICI, președinte

 

Pentru detalii puteți contacta secretariatul tehnic al Coaliției 52:

Academia de Advocacy

Tel: 0256.403840; Fax: 0256.403841; Email: office@advocacy.ro;

Timișoara, Bd. Republicii nr.9, 300159, Timiș, România.

Coaliţia 52 a apărut ca o nevoie urgentă de încurajare a dialogului între societatea civilă și autoritățile publice și de îmbunătățire a cadrului legal existent, fiind formată din cetățeni și asociații legal constituite, care cunosc și au exersat aplicarea Legii 52 privind transparența decizională în administrația publică din România. Misiunea Coaliției 52 este de a apăra, promova și stimula dialogul civic prin utilizarea intensivă, corectă, onestă și aplicată a Legii 52.

Am modificat transparent Legea transparenţei decizionale nr.52/2003!

Antet invitatii masa rotunda

Împreună am reuşit amendarea Legii nr.52/2003 a transparenţei decizionale în administraţia publică!

Dragi prieteni,

 Impreuna am reusit imposibilul pentru majoritatea romanilor si chiar pentru multi dintre europeni: am modificat o lege!  Si nu orice lege. Si nu oricum.

Am modificat transparent Legea Transparentei in Romania!

·         perioada de consultare publica s-a extins la 30 de zile lucratoare, cu termen de derulare pana la supunerea spre avizare a proiectului de act normativ, respectiv momentul initial al dezbaterilor interne ale alesilor, fata de 30 de zile calendaristice, care aveau termen pana la supunerea spre adoptare, adica momentul votului final;

·         procesul de consultare publica are acum reguli minimale transparente de desfasurare: registru al opiniilor scrise colectate, regulament minimal al dezbaterilor publice, memoria si arhiva actului normativ supus consultarii publice cu documente de fundamentare, studii de impact, minute, opinii, rapoarte de avizare, versiuni imbunatatite ale proiectului, precum si forma finala adoptata.

Lansata in ianuarie 2012, pe baza a ani de monitorizare si exersare a aplicarii Legii Transparentei, campania de advocacy a Coalitiei 52 a inregistrat, in octombrie 2013, un succes necesar si concludent pentru mediul romanesc si european.

Va multumim pentru tenacitatea cu care ati crezut si sustinut demersurile Coalitiei 52!

Succesul remarcabil al Coalitiei 52 vi se datoreaza si va apartine, in calitate de lideri si membri activi ai aceste tinere, dar vivace si eficiente miscari pentru transparenta.

Am inregistrat un rezultat semnificativ, care ne obliga in continuare la o si mai apriga aparare si exersare a drepturilor care ni se cuvin legat de transparenta decizionala si implicarea in procesul de luare a deciziilor publice.

Prin noi si forta coalitiei pe care o reprezentam putem schimba cutume si atitudini, pentru ca stim si putem sa folosim inteligent o Lege a Transparentei imbunatatita.

Joi, 7 noiembrie 2013, impreuna vom lansa o noua actiune concertata la nivel national pentru vizibilizarea si popularizarea succesului obtinut, prin organizarea simultana a cat mai multor conferinte de presa.

In cadrul conferintelor de presa se vor prezenta rezultatele campaniei de advocacy si se vor adresa multumiri si recunoasteri publice tuturor celor care au sprijinit demersul, in special politicienilor si jurnalistilor sustinatori.

Va rugam sa ne semnalati localitatile in care se vor organiza conferinte de presa, pentru a ne potenta eforturile si rezultatele comune.

Atasat regasiti materiale suport pentru conferintele de presa: comunicatul de presa ce va fi prezentat si transmis ulterior si legea in forma adoptata de modificare si completare a Legii 52/2003, precum si lista celor 70 de parlamentari sustinatori din legislatura 2008 – 2012.

Va invitam, de asemenea, sa utilizati intensiv prevederile Legii Transparentei si sa avansati propuneri de campanii de advocacy si actiuni concertate de transparenta Coalitiei 52, prin secretariatul sau tehnic, Academia de Advocacy.

Cu incredere,

Radu NICOSEVICI, presedinte

Coalitia 52 a aparut ca o nevoie urgenta de incurajare a dialogului intre societatea civila si autoritatile publice si de imbunatatire a cadrului legal existent, fiind formata din cetateni si asociatii legal constituite, care cunosc si au exersat aplicarea Legii 52 privind transparenta decizionala in administratia publica din Romania. Misiunea Coalitiei 52 este de a apara, promova si stimula dialogul civic prin utilizarea intensiva, corecta, onesta si aplicata a Legii 52.

Legea transparentei decizionale amendata

Parlamentarii sustinatori

“ATITUDINE, REPREZENTARE ȘI ARGUMENT ÎN DIALOGUL CU PUTEREA“ Lansarea Corpul Profesioniștilor în Lobby

img_8899Marţi, 25 iunie 2013, în prezența a numeroși reprezentanți ai clasei politice și societății civile, in Sala Le Diplomats a Hotelului Hilton Bucuresti a fost prezentat Corpul Profesioniștilor în Lobby din România.

383 de specialişti în activitatea de lobby, reprezentanţi de patronate, sindicate, ONG-uri, camere de comerţ şi asociaţii de IMM-uri, au fost certificaţi în cadrul proiectului strategic Partener Activ şi Implicat, în urma dobândirii competenţelor de reprezentare argumentată a intereselor membrilor lor, în dialogul civic şi social cu decidenţii politici.

Peste jumătate dintre aceştia au aderat la Corpul Profesioniştilor în Lobby, organizaţie profesională constituită în decembrie 2012 şi care are, în prezent, membri în toate regiunile de dezvoltare ale ţării.

Evenimentul a fost deschis de Radu Nicosevici, președintele Corpului Profesioniștilor în Lobby, care a ținut să reitereze importanța prezervării standardului profesional, pentru consolidarea practică a tehnicilor dobândite și pentru promovarea bunelor practici de intervenție pe lângă decizia publică a reprezentanților grupurilor de interese legitime.

Numeroşii parlamentari prezenţi la eveniment au salutat constituirea Corpului Profesioniștilor în Lobby şi rezultatele proiectului Partener Activ şi Implicat, subliniind rolul benefic şi necesitatea profesiei de lobby-ist în procesul de legiferare.

Membrii Corpului au subliniat încă o dată că ÎNTREAGA societate civilă trebuie să fie un factor important în influențarea reală a politicilor publice, prin implicarea constantă și consecventă în elaborarea de studii și analize de impact ale proiectelor de acte normative, prin formularea de opinii documentate și implicarea în dezbateri publice.

Evenimentul a fost ultimul dintr-o serie de evenimente regionale derulate şi finalizate cu prezentarea la nivel naţional a Corpului Profesioniştilor în Lobby, a sucursalelor sale regionale şi a experţilor regionali membri ai Corpului, pregătiţi să intervină şi să relaţioneze profesionist cu decidenţii.

Fișiere:
995040_637303709631402_512628427_n
COMUNITATEA DE ADVOCACY ONESTI a fost prezenta la eveniment alaturi de parlamentari, prin reprezentantii sai lobby-sti
Dl.Gaman Catalin si Dl.Chiriac Robert-Ionut.

Spune-i Guvernului să nu distrugă societatea civilă românească!

logo2 ong-uri

Foarte multe ONG-uri dau faliment din cauză că POSDRU nu rambursează cheltuielile beneficiarilor la termen, dar în fața acestei adevărate tragedii a societății civile, Guvernul s-a gândit să salveze primăriile, dar pe ONG-uri nu.
În condițiile …în care ONG-urile joacă un rol important în calitate de angajator, iar principala lor sursă de finanţare o reprezintă, potrivit celor mai recente analize, fondurile structurale, cerem Guvernului să respecte principiile transparenței, corectitudinii și nediscriminării, prevăzute în programul de guvernare de 24, de 3 și respectiv de 7 ori. Mecanismul de deblocare și de creștere a gradului de absorbţie a instrumentelor structurale, care din păcate se va aplica numai unei anumite categorii privilegiate – baronii locali și clientela lor – este foarte potrivit și ONG-urilor, drept pentru care solicităm Guvernului să extindă utilizarea noului mecanism al decontării cererilor de plată.
Aplicând într-un mod discriminatoriu şi selectiv înlocuirea procedurii de rambursare cu procedura de decontare a cererilor de plată doar pentru autorităţile publice locale și beneficiarii acestora, Guvernul forţează ONG-urile şi partenerii sociali (ale căror sume contractate oricum sunt mult mai mici decât cele cu care se vor prezenta la plată autoritățile locale, dar cu care se asigură plata salariilor a sute de mii de oameni), să se pregătească să-și oprească activitatea.
O bună derulare a POSDRU de pildă, ar genera continuarea acordării sprijinului pentru aproape două milioane de cetățeni ai României, cărora le oferă creșterea șanselor la o viață mai bună prin educație, formare profesională continuă, măsuri active de ocupare, intervenții complexe în sprijinul grupurilor și a persoanelor defavorizate sau aflate la limita subzistenței; 200.000-300.000 de locuri de muncă în cele cîteva mii de proiecte derulate cu finanțarea disponibilă, și o dinamizare bine-venită a sectorului non-guvernamental precum și a serviciilor sociale și educaționale. Sunt realizate venituri directe la bugetul de stat de 1,5 – 1,9 mld. euro din taxe și impozite, cu efecte pozitive și de durată asupra economiei și a balanței de plăți.
Având în vedere că mecanismul de decontare a cererilor de plată trebuie să fie unul general aplicabil pentru plata facturilor, că el trebuie să fie accesibil tuturor beneficiarilor de proiecte şi nu doar autorităţilor publice locale, semnatarii acestui comunicat solicită Guvernului României să aprobe de urgență extinderea aplicabilităţii noului mecanism al decontării cererilor de plată şi către beneficiarii proveniţi din rândul persoanelor juridice de drept privat fără scop patrimonial: ONG-uri (asociaţii, fundaţii) şi parteneri sociali.
În privința creșterii gradului de absorbție a fondurilor europene nu trebuie să existe discriminare.

Radu Nicosevici, președinte Academia de Advocacy
Bogdan Iuliu Hossu, președinte Confederaţia Naţională Sindicală “Cartel ALFA”
Cristian Pârvan, secretar general Asociația Oamenilor de Afaceri din România
Roxana Wring, președinte Asociaţia pentru protecţia şi documentarea monumentelor şi patrimoniului din România,
Simona Popescu, coordonator programe Societatea Academică din România
Răzvan Bobulescu, președinte de onoare FNS Alma Mater

Cei care se alătură sunt rugați să semneze, folosind secțiunea de comentarii accesibilă la linkul: http://www.romaniacurata.ro/spune-i-guvernului-sa-nu-distruga-societatea-civila-romaneasca-3944.htm astfel: nume/prenume/profesia sau asociația pe care o reprezentați.
Pentru mai multe informații: citiți Comunicatul accesând linkul: http://www.romaniacurata.ro/spaw2/uploads/files/Comunicat%20discriminare16.doc

Comunicat de presă privind audierea publică cu tema „Regionalizarea României – între pericole şi oportunităţi?“

1 pagina ADVOCACYComunicat de presă

privind audierea publică de la Cluj – Napoca, din 28 martie 2013, cu tema

„Regionalizarea României – între pericole şi oportunităţi?“

România se pregăteşte să intre într-un proces de reorganizare administrativă, care va afecta, într-un fel sau altul, pe fiecare cetăţean. Comunitatea de Advocacy a ales să nu rămână pasivă „la acest moment de importanţă istorică pentru România” si va contribui la stabilirea conceptului de regionalizare prin participarea la audierea publică „Regionalizarea României – între pericole şi oportunităţi?“, care va avea loc în data de 28 martie 2013, la Cluj – Napoca.

Pentru acest eveniment, reprezentanţii Comunităţii de Advocacy vor transmite în scris o opinie referitoare la reorganizarea administrativă a ţării, în care vor prezenta, cu argumente, cum poate fi folosită regionalizarea pentru rezolvarea problemelor majore ale României, ce oportunităţi apar prin regionalizare şi cum să se împartă puterea între judeţele dintr-o regiune.

Considerăm că şi noi, ca reprezentanţi ai grupurilor societăţii civile organizate din judeţul Bacău, putem influenţa decizia Guvernului cu privire la modul în care vor fi concepute structurile funcţionale la nivelul regiunilor. În acest moment, considerăm că implicarea preşedintelui Consiliului Judeţean Bacău, a primarilor din municipiile, oraşele şi comunele din judeţul Bacău, precum şi a reprezentanţilor de patronate, sindicate, din mediul de afaceri şi nonguvernamental, a cetăţenilor din judeţul Bacău, este esenţială şi determinantă pentru viitorul judeţului nostru în structura regională, mai ales că a fost adoptată decizia prin care 13 competenţe naţionale vor fi delegate în teritoriu, conform memorandumului privind regionalizarea.

Reprezentanţii Comunitatii de Advocacy încurajează aceste instituţii şi pe liderii lor să reprezinte interesele comunităţii prin participarea la audierea publică de la Cluj – Napoca, cel puţin cu o opinie scrisă, transmisă până la data de 25 martie 2013, ora 17, la adresa regio@advocacy.ro.

Toți cei interesați pot afla informații despre audierea publică națională la adresa www.advocacy.ro.

O comisie de experți va prelua toate opiniile scrise, va redacta un raport sinteză care va fi transmis Guvernului și va fi adus la cunoștința opiniei publice. Din comisia de experți fac parte Vasile Surd – prof.univ.dr. emerit al Facultății de Geografie din cadrul Universității Babeș Bolyai Cluj-Napoca, Vasile Dâncu – președintele Institutului Român pentru Evaluare și Strategie, Dorel Șandor – consultant independent, Șerban Țigănaș – președinte al Ordinului Arhitecților din România, Simona Fiț – consultant în transparență decizională Academia de Advocacy.

Detalii despre implicarea Comunității de Advocacy în procesul de regionalizare a României:

Specialişti in activitatea de lobby: Cătălin GAMAN, Virginia – Smărăndiţa BRǍESCU, Robert – Ionuţ CHIRIAC

https://comunitateadeadvocacy.wordpress.com

E-mail: comunitateadeadvocacy@gmail.com

”Harta Randamentului Politic” a județului Bacău!

image001

Harta randamentului politic este un instrument de lucru oferit presei spre informare și analiza, dar si document de arhivă, instrument în analiza comparativa cu alte legislaturi.

Harta randamentului politic pe regiuni geografice, județe propune cifre care așează fiecare partid și fiecare regiune în ansamblul forului legislativ.

Harta a fost realizată pe schema actualelor regiuni de dezvoltare economică, pentru lizibilitate și pentru evitarea interpretărilor de susținere a vreunei variante de regionalizare, înainte de dezbaterea publică a temei.

Cifrele există poate în parte in piata informatiilor, dar – ce aduce nou proiectul “Harta randamentului Politic” este viziunea unitară și integrată asupra acestor date abordând formațiunile politice ca individualități și nu ca alianțe sau uniuni, așa cum s-au prezentat în fața electoratului.

Hărțile și graficele prezentate sunt un instrument util jurnaliștilor:

–          Pentru intelegerea influentei regiunii in decizia legislativa (a se vedea reprezentarea județului Bacău în plen/în diverse comisii).

–          Pentru înțelegerea influenței regiunii într-un anumit domeniu (a se vedea nr. membri în comisii/funcții deținute în comisii);

–          Pentru înțelegerea influenței partidelor în parlament, depășind aparența alianțelor politice (a se vedea impunerea unor membri în funcții comisii/ministere);

–          Pentru înțelegerea șanselor pe care le are un parlamentar de a-și  îndeplini promisiunile electorale care i-au adus votul în circumscripție, având în vedere apartenența actuală la o comisie, conexă sau nu domeniului în care a făcut promisiunea.

Astfel în urma analizei ”Hartei Randamentului Politic” a județului Bacău, s-a constatat următoarele:

 • Din cele 18 comisii de la Senatul României, avem reprezentanți doar la 5 comisii (Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală, Comisia pentru cultură, arte şi mijloace de informare în masă, Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi, Comisia pentru afaceri europene şi Comisia permanentă a românilor de pretutindeni).
 • Din cele 17 comisii din Camera Deputaților, avem reprezentanți  la  9 comisii (Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, Comisia pentru industrie şi servicii, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii, Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor  şi respectiv Comisia pentru egalitate de șanse între femei și barbați).

Din analiza obiectivelor strategice de dezvoltare economică ale județului Bacău, astfel cum sunt prevăzute în Strategia de dezvoltare economică durabilă a judeţului Bacău 2010-2030, reprezentanții Coaliției 52 din Bacău, respectiv din regiunea de Nord-Est, considerăm că pentru respectarea promisiunilor din fața electoratului, parlamentarii  județului Bacău vor trebui să–și unească forțele în direcţia strategică de consolidare a mediului de afaceri judeţean, prin revitalizarea şi/sau reconversia vechilor zone industriale concomitent cu susţinerea altor sectoare de activitate.

Așadar stimații  jurnaliștii și reprezentanții societății civile au fost invitaţi să participe simultant în mai multe orașe ale țări, la o serie de conferințe de presă în care se prezintă randamentul politic pe regiuni și județe.

Coaliţia 52 Bacău

____________

Secretariatul coaliției: Asociația Academia de Advocacy

Timișoara, Bd. Republicii nr.9, 300159; Tel: 0256.403840; Fax: 0256.403841; Email: office@advocacy.ro

www.advocacy.ro   www.implicat.info   www.transparenta.ro

Coaliția 52 este formată din cetățeni și asociații legal constituite, care cunosc și au exersat aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică din România. Misiunea Coaliției 52 este de a apăra, promova și stimula dialogul civic prin utilizarea intensivă, corectă, onestă și aplicată a Legii nr.52/2003.

În prezent, din Coaliția 52 fac parte peste 400 de cetățeni și reprezentanți ai societății civile, lista adeziunilor fiind permanent deschisă.

Comunicat de presă: “Regionalizarea României – De ce?”

logo-advocacyAstăzi, 12 decembrie 2012, Academia de Advocacy a organizat conferința de presă de prezentare a concluziilor și recomandărilor Comisiei de Experți a audierii publice “Regionalizarea României – De ce?”. Audierea publică, din 23 noiembrie la Timișoara, și-a propus relansarea temei regionalizării pe agenda publică, pornind de la dezbaterea argumentată a nevoii de regionalizare a României, pentru că numai în contextul identificării și stabilirii clare a nevoii, dacă ea există, dezbaterea publică poate continua despre modalități, criterii, etape, riscuri și beneficii. S-au colectat cca. 250 de opinii scrise, din 31 de județe ale țării. Au răspuns argumentat întrebărilor audierii publice atât reprezentanți ai societății civile (reprezentanți ai ONG-urilor, ai mediului de învăţământ, ai mediului de afaceri, ai sindicatelor, cetăţeni), cât și decidenţi politici (europarlamentari, parlamentari, decidenţi din ministere, consilii judeţene, decidenți locali, precum și membri ai partidelor politice). Opiniile colectate și analizate reflectă preocuparea cetățenilor informați, activi în diverse domenii, asupra subiectului strategic al regionalizării și intenția lor reală de a-și dedica expertiză și timp pentru elaborarea modelului potrivit de regionalizare a României. Totodată, diversitatea opiniilor și argumentarea lor în raport cu supoziții sau așteptări evidențiază faza incipientă a înțelegerii avantajelor și dezavantajelor, a riscurilor și beneficiilor ce pot apărea prin regionalizare, respectiv nevoia de repere științific fundamentate, prin elaborarea de studii și analize în acest sens. Astfel, o primă recomandare a Comisiei de Experți vizează înființarea unui grup de lucru interdisciplinar, echidistant, neutru și independent, dedicat studierii problematicii regionalizării României din multiple perspective, în scopul elaborării unor alternative viabile de regionalizare, cu evidențierea modalităților concrete de minimizare a riscurilor specifice. Intrucât, un bun proces al regionalizării presupune și un larg consens politic, dar și social, fundamentarea științifică a regionalizării României se recomandă a fi susținută de o campanie de informare și conștientizare a cetățenilor privind avantajele și dezavantajele regionalizării, precum și de procese repetitive, concentrice și consecutive de consultare publică a tuturor celor interesați, în fiecare din etapele de formulare a modelului identificat și analizat pentru România. ,,Regionalizarea României este un subiect ce aparține integral românilor, decidenților români, dar mai ales societății civile românești. În acest sens, remarc și apreciez în mod deosebit rigoarea, consistența și contribuția semnificativă a procedurii de Audiere Publică a Academiei de Advocacy la fundamentarea deciziilor publice.”, a declarat E.S. Matthijs van Bonzel, Ambasadorul Olandei în România, în calitate de președinte al Comisiei de Experți a audierii publice. ,,Regionalizarea trebuie să fie consecința dorinței interne a românilor, implementată de către decidenți printr-un proces democratic participativ autentic.”, a declarat Juan Castro Pinedo, Dir. Gen. Adj. Agenția de Dezvoltare Regională Țara Bascilor, membru al Comisiei de Experți a audierii publice. ,,Este necesar un proces complex de cercetare și dezbatere pe tema regionalizării, în rețea, pe multiple paliere, având la dispoziție o perioadă suficientă, dar totuși limitată, pentru a da ocazia de a fi luate în timp util eventualele decizii la nivel național.”, a declarat Șerban Țigănaș, președinte al Ordinului Arhitecților din România, membru al Comisiei de Experți. ,,Un proces sănătos de regionalizare a României trebuie să pornească de jos în sus, dinspre cetățeni spre decidenți.”, a declarat Dorel Șandor, consultant independent, membru al Comisiei de Experți a audierii publice. ,,Rezultatele acestui eveniment evidențiază faptul că, societatea civilă vrea și poate să se implice în dezbaterea temelor majore ale țării, în sprijinul deciziei publice. Rigoarea și regulile clare aduc un real plus de valoare, cu atât mai mult cu cât li se facilitează celor interesați accesul la informație relevantă.”, a declarat Corina Dragomirescu, vicepreședinte Academia de Advocacy, membru al Comisiei de Inițiere a audierii publice. Comisia de experți a audierii publice cu tema “Regionalizarea României – de ce?” a fost formată din E.S. Matthijs van Bonzel – Ambasadorul Olandei în România, Juan Castro Pinedo – Dir. Gen. Adj. Agenția de Dezvoltare Regională Țara Bascilor, Dorel Șandor – Consultant Independent, Şerban Ţigănaș – Președinte al Ordinului Arhitecților din România, Simona Fiț – Consultant Transparență Decizională Academia de Advocacy. Sinteza audierii publice va fi transmisă decidenților publici și politici, celor care au contribuit prin formularea opiniei scrise, precum și cetățenilor, în general, prin intermediul mass-media. Totodată, sinteza, opiniile scrise colectate, precum și alte detalii, pot fi regăsite pe www.advocacy.ro. Pentru mai multe informații, vă rugăm contactați:Corina Dragomirescu, Vicepreședinte Academia de Advocacy E-mail: corina@advocacy.ro, mobil: +40 722 460 548

Beneficiarii POSDRU solicită actualului Guvern o decizie rapidă, înainte de a semna bilanțul !

logo-advocacyAcademia de Advocacy salută înștiințarea oficială primită de Guvern cu privire la deblocarea programului POSDRU, anunțată luni de premierul Victor Ponta, în cadrul unei videoconferințe cu prefecții.
Într-un moment de bilanț, având în vedere încheierea mandatului Guvernului prezent, prin alegererile parlamentare din 9 decembrie 2012, beneficiarii POSDRU solicită actualului Guvern următoarele:
• Prezentarea stadiului actual al programului POSDRU, la data predării mandatului către noul Guvern, oricare ar fi el.
• Prezentarea măsurilor angajate în relația cu Comisia Europeană, reieșite în urma auditului finalizat în perioada 19-23 noiembrie 2012.
• Emiterea unei scrisori de garanție guvernamentală/proiect, în limita a 10% din valoarea contractată, ca soluție de deblocare financiară rapidă a proiectelor în derulare, evidențiate istoric cu risc minim de implementare.

Menționăm, că deși s-a anunțat că programul POSDRU s-a deblocat, în următoarea perioadă AMPOSDRU va înregistra din ce în ce mai puține cereri spre decontare, deoarece beneficiarii și-au consumat fondurile de prefinanțare pentru supraviețuirea proiectelor, în cele 8 luni de blocaj al programului. În prezent, beneficiarii programului POSDRU, cu precădere ONG-urile, nu mai au posibilitatea de a prefinanța acțiuni viitoare, toate decontările, întarziate deja, fiind preluate de băncile creditoare. Este de subliniat că băncile au oferit credite beneficiarilor POSDRU, tocmai pe baza bonității acestora, pe istoricul lor de decontare, de respectare a calendarului asumat,  de atingere a rezultatelor și indicatorilor prevăzuți în proiecte.
Academia de Advocacy atrage atenția actualului Guvern că, amânarea luării deciziei în sensul prezentat mai sus, transformă victoria obținută, într-un eșec major al programului POSDRU, prin închiderea proiectelor în derulare și imposibilitatea de a atinge indicatorii asumați, în ansamblul lor. Cei 1.650.000 de beneficiari finali ai programului POSDRU, rămân înghețați în faze intermediare ale procesului în care au fost angrenați.
Academia de Advocacy crede cu tărie că efectele benefice ale programului POSDRU vor fi vizibile, cu ajutorul decizional imediat al Guvernului prezent, în sensul prezentat mai sus.
Actualul Executiv are ocazia să demonstreze că cei 1.650.000 de beneficiari finali ai proiectelor POSDRU sunt o prioritate, iar consultarea, informarea și sprijinirea lor este un obiectiv asumat.
Guvernul României are acum imensa oportunitate de a reformula şi reaşeza parteneriatul cu beneficiarii fondurilor Uniunii Europene  destinate României!

Trebuie reamintit că, beneficiarii programului POSDRU, au suportat în totalitate efectele blocării acestuia, începând cu luna aprilie 2012. În aceste 8 luni de zile, majoritatea beneficiarilor programului POSDRU, și-au susținut, prin resurse alternative, proiectele asumate, au răspuns în continuare solicitărilor de audit, au semnalat disfuncționalitățile în implementare și au evidențiat ce va pierde România prin înghețarea acestui program.
Beneficiarii programului POSDRU consideră că, prin acțiunile lor, au contribuit consistent în deblocarea acestui program, evidențiind auditorilor că știu și pot să pună în practică proiecte finanțate din fonduri europene.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm contactați:Corina Dragomirescu, Vicepreședinte Academia de Advocacy
E-mail: corina@advocacy.ro, mobil: +40 722 460 548