Înscriere/Procedură/Îndrumar

 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

 

la audierea publică cu tema

 

Transparenţa alocării fondurilor nerambursabile de la bugetul local

pentru societatea civilă

 

organizată de

COALIŢIA DE LOBBY ŞI ADVOCACY ONEŞTI

 

Deponenţii îşi asumă răspunderea pentru veridicitatea informaţiilor completate în prezentul formular. Fiecare depoziţie trebuie să fie însoţită de formularul de înscriere, în care veţi specifica dacă doriţi să o susţineţi verbal în cadrul audierii publice. Trimiterea depoziţiei nu condiţionează susţinerea verbală a acesteia. Opiniile redactate nu trebuie să depăşească 2 pagini şi vor fi susţinute în maxim 2 minute. Toate depoziţiile vor fi centralizate şi transmise comisiei de experţi.

A. DATE DESPRE PARTICIPANT ŞI ORGANIZAŢIE

 

Nume   __________________________ Prenume ______________________

Adresa  _____________________________   Oraş _____________________

Judeţ ____________ Telefon ___________   E-mail ____________________

Funcţia / Poziţia ___________________ Organizaţia ___________________

 

B. ALTE INFORMAŢII

□   Doresc să depun depoziţie scrisă, în cadrul audierii publice;

□   Doresc să depun o depoziţie scrisă, pe care să o susţin şi verbal, în cadrul audierii publice;

□   Doresc să particip la audierea publică.

Depoziţiile trebuie expediate la adresa de e-mail comunitateadeadvocacy@gmail.com  până cel târziu în data de 19 decembrie 2011, orele 16:00.

 

Descarca Formularul de inscriere la audierea publica

FORMULAR%20DE%20INSCRIERE%20AUDIERE%20PUBLICA.doc

 

 

PROCEDURA DE AUDIERE PUBLICA

– prezentare generala –

Audierea Publica este o procedura de consultare prin care orice structura de interese, de la autoritate publica, ONG-uri, coalitii, aliante, organisme, organizatii, isi pot aduce contributia transparenta in actul decizional al politicilor publice.

In comparatie cu alte proceduri de consultare, audierea publica ofera un cadru riguros si eficace de colectare a unui numar considerabil de opinii, care apoi pot fi prezentate si in cadrul audierii,opinii ce reprezinta puncte de vedere ale grupurilor de interese pentru care subiectul in dezbatere are impact.

Avantajele partilor implicate in constructia unei democratii participative si a utilizarii procedurii de audiere publica:

A. avantajele decidentilor politici

 Transparenta deciziei publice prin audiere publica;

 Decidentii politici sunt in contact direct cu alegatorii, prin audierea publica a principalelor proiecte de legi;

 Decidentii politici beneficiaza de expertiza voluntara, studii de caz provenite din societatea civila;

 Decidentii politici, pot prelua direct, gradul de asimilare si de acceptare al societatii civile, cu privire la proiecte de acte normative, mai putin prietenoase.

 Prin acest mecanism de consultare publica, procesul legislativ si executiv, va fi puternic mediatizat, conducand la imbunatatirea imaginii structurilor de decizie publica.

 Diminuarea traficului de influenta, prin exprimarea publica si transparenta a intereselor diferitelor parti interesate;

 Cetateanul va avea convingerea ca participa direct la procesul legislativ, conducand la un capital de imagine pentru decidentii politici.

B. Avantajele societatii civile

 Mecanismele de consultare publica structurata (audierea publica) ofera posibilitatea grupurilor afectate de proiectul de lege sa-si exprime sustinerea sau amendamentele si sa argumenteze in mod profesional opiniile;

 Societatea civila va fi parte a procesului legislativ si va accepta mult mai usor compromisul;

 Societatea civila nu-si va mai putea exprima nemultumirea fata de un proiect de lege aprobat, daca a avut sansa si-si exprime punctul de vedere anterior;

 Societatea civila se va responsabiliza cu privire la procesul legislativ, fara a mai cauta posibilitati opace de influentare a proiectelor de legi;

C. Avantajele procedurii de audiere publica

 Ofera platforma transparenta de exprimare a opiniilor oricarui cetatean interesat de un proiect de act normativ, avand nevoie doar de acces la casuta electronica de mesaje;

 Asigura implicarea larga expertilor privati si publici in a-si aduce contributia profesionala pe domeniul proiectului de lege;

 Ofera colectionarea larga si voluntara a opiniilor legate de un proiect de act normativ, ca baza de analiza si de imbunatatire a acestora;

 Ofera posibilitatea mass-mediei sa-si ridice standardele emisiunilor economico politice, cu resurse informationale consistente si documentate;

 Ofera resurse informationale consistente cercetatorilor si expertilor pe diverse domenii;

 Asigura acumularea unui numar larg de opinii in timp scurt si operativ.

 Asigura rapoarte sinteza pentru factorii de decizie pe tot procesul legislativ si altor structuri interesate, inclusiv cele internationale.

 Se colecteaza un numar considerabil de opinii ale grupurilor de interese (scrise si orale), in timp scurt, intr-un cadru riguros organizat. (in doua ore se pot colecta min 24 de opinii verbale, structurate si argumentate).

 Rezultatele se concretizeaza intr-o publicatie sinteza cu pozitii majoritare si minoritare, recomandari si sugestii expert.

Partile implicate intr-o sesiune de audieri publice au roluri bine definite care, pentru atingerea eficacitatii si eficientei procedurii, trebuiesc respectate dupa cum urmeaza:

1. Comisia de Initiere a Audierii Publice

Este organizatorul audierii publice si alege tema de dezbatere. Ofera publicului larg posibilitatea de a-si exprima opiniile legat de subiectul in cauza. Identifica grupurile de interese afectate de subiect si le invita la dezbatere. Comisia de Initiere este interesata sa colecteze cat mai multe opinii pro si contra initiativei.

2. Martorii

Reprezentanti de grupuri de interese care formuleaza o depozitie.

Orice persoana interesata in a-si expune punctul de vedere legat de subiectul supus dezbaterii, denumit se numeste in cadrul audierii publice, Martor. Acesta se va inscrie la audierea publica depunand in scris, la adresa specificata de Comisia de Initiere a Audierii, punctul sau de vedere intr-o formula sintetica de max. 5 pagini (Comisia de Initiere hotaraste in functie de anvergura temei numarul de pagini/tema supusa dezbaterii). Aceasta conditie obligatorie ii ofera posibilitatea de a se exprima public in cadrul audierii publice si a-si sustine opinia intr-o expunere de max. 3-5 min (Comisia de Initiere hotaraste timpul alocat verbalizarii in functie de complexitatea temei supusa dezbaterii) timp specificat de organizator la inceputul evenimentului si in regulamentul evenimentului.

3. Comisia de Experti a Audierii Publice

Audierea publica asigura si un punct de vedere profesionist privind opiniile prezentate. Organizatorul isi identifica expertii necesari subiectului, fie din cadrul organizatiei proprii, fie experti independenti, acestia avand rolul de a colecta opiniile Martorilor si de a efectua sinteza acestora sub forma de raport. In timpul desfasurarii audierilor ei au dreptul sa puna intrebari clarificatoare martorilor.

4. Mass media

Are rol de observator in timpul desfasurarii audierii publice. Va consemna opinii ale martorilor si dupa audiere le poate lua interviu si/sau ii poate invita in emisiuni audio/TV. Va fi invitata ulterior la o conferinta de presa pentru prezentarea raportului sinteza al audierii completat cu recomandarile expertilor, document public pe care il va primi fiecare redactie in parte.

5. Publicul larg interesat

Orice cetatean interesat de subiect poate participa la audierea publica ca spectator. Are rol strict de observator, in conditiile in care nu s-a inscris, in prealabil, conform regulamentului, ca Martor la Comisia de Intiere a Audierii.

Comisia de Initiere a Audierii va anunta public, prin mass media, organizarea audierii publice, cu tema in discutie, data si locul de desfasurare, regulamentul de desfasurare, precum si adresa de unde se pot ridica materialele supuse dezbaterii si unde se pot inscrie ca Martori depunandu-si opiniile in scris.

Rezultatele audierii publice se concretizeaza printr-un raport sinteza, efectuat de Comisia de Experti, care cuprinde prelucrarea tuturor punctelor de vedere depuse de martori, toate opiniile colectate din mass media ulterior audierii publice, sugestii si recomandari. Toate documentele scrise depuse de martori se vor regasi in anexa acestui raport. Rezultatele se vor face cunoscute, ulterior evenimentului, printr-o conferinta de presa, publicatia sinteza fiind transmisa martorilor, factorilor de decizie si mass-mediei.

Responsabilitatile actorilor implicati in procedura de audiere publica.

Comisia de Initiere a Audierii Publice

1. Identifica tema supusa dezbaterii.

2. Pregateste “motivatia” alegerii temei supusa dezbaterii.

3. Identifica grupurile de interese afectate.

4. Pregateste o lista echilibrata a potentialilor martori.

5. Organizeaza logistica desfasurarii audierii publice.

6. Invita reprezentantii grupurilor de interese identificate, ca martori la audierea publica.

7. Anunta public, prin mass media, organizarea audierii publice, data locul si orele de desfasurare. De asemenea asigura pentru cei interesati, modalitatea de contact pentru solicitare de informatii si proceduri.

8. Identifica expertii necesari si constituie Comisia de Experti. Le ofera instructiunile de organizare si desfasurare a audierii publice, le ofera cadrul de lucru pentru pregatirea raportului sinteza expert.

9. Defineste procedura de desfasurare a audierii martorilor (max. pagini scrise, max. de minute acordate depozitiei orale).

10. Asigura cadrul de colectare al pozitiilor scrise depuse de Martorii inscrisi, anterior desfasurarii audierii publice.

11. Intocmeste, pe baza colectarii depozitiilor scrise, lista desfasurator a depozitiilor orale a martorilor.

12. In ziua desfasurarii audierii publice, asigura organizarea salii in conformitate cu rolurile fiecarui actor (Comisia de Audiere, Comisia de Experti, Mass Media, publicul larg, locul martorilor in exrcitiu). Afiseaza la vedere lista desfasurator a depozitiilor orale. Asigura cronometru de incadrare a Martorilor in timpul alocat depozitiei orale. Deschide, prezinta procedurile de lucru si inchide lucrarile audierii publice.

13. Interventiile membrilor Comisiei de Audiere sunt pentru clarificare in concordanta si corelare cu cele ale Comisiei de Experti.

14. Organizeaza multiplicarea raportului sinteza intr-un numar suficient de exemplare, avand grija sa fie anexate toate pozitiile scrise ale Martorilor.

15. Organizeaza ulterior desfasurarii audierii publice, conferinta de presa pentru diseminarea rezultatelor.

16. Distribuie raportul sinteza catre factorii de decizie, martori si mass media.

Comisia de Experti

1. Se familiarizeaza cu tema aleasa de Comisia de Initiere a Audierii Publice.

2. Primeste depozitiile scrise colectate de Comisia de Initiere a Audierii Publice.

3. Se familiarizeaza cu procedurile de desfasurare a Audierii Publice

4. Se prezinta la desfasurarea Audierii Publice.

5. Primeste lista martorilor inscrisi pentru depozitii orale.

6. Asculta si consemneaza puncte de vedere ale martorilor. Pune intrebari clarificatoare martorilor.

7. Efectueaza ulterior desfasurarii audieri publice, raportul sinteza al audierii publice, structurandu-l pe opinii majoritare si minoritare. Asigura sugestii si recomandari in baza marturiilor scrise si orale si a punctelor de vedere colectate de catre Comisia de Intiere a Audierii Publice din mass media ulterior audierii publice pe o perioada de o saptamana.

8. Livreaza raportul sinteza, semnat, Comisiei de Initiere a Audierii, la data hotarata de comun acord.

Martorii

1. Iau contact cu Comisia de Initiere a Audierii, fie prin solicitare directa fie prin intermediul mass- media.

2. Se inscriu ca Martori si preiau documentatia elaborata de Comisia de Initiere a Audierii care cuprinde tema supusa dezbaterii si procedurile audierii publice.

3. Pregatesc depozitia scrisa, in limitele hotarate de Comisia de Initiere a Audierii.

4. Depun depozitia scrisa la adresa indicata de Comisia de Audiere.

5. Se prezinta in ziua desfasurarii audierii publice, la locul si ora stabilita de Comisia de Initiere a Audierii.

6. Isi verifica prezenta pe lista de desfasurare a audierii publice si isi asteapta randul pentru depozitia orala. In caz de neconcordante se prezinta la secretariatul Comisiei de Audiere si isi prezinta observatiile pentru remediere, inainte de inceperea audierii publice.

7. Isi depune depozitia orala in conformitate cu timpul acordat de Comisia de Initiere a Audierii.

8. Raspunde la intrebarile Comisiei de Experti si a Comisiei de Initiere a Audierii.

9. Nu intra in polemici cu publicul sau cu mass media.

10. Are dreptul sa primeasca raportul sinteza efectuat de Comisia de Experti, ulterior desfasurarii evenimentului de audieri publice (aprox. 2 –3 saptamani).

Mass Media

1. Este invitata de Comisia de Initiere a Audierilor Publice sa participe la eveniment, prin comunicat de presa.

2. Primeste un dosar de informare, care cuprinde documentele pregatite de Comisia de Initiere a Audierii cu privire la tema in dezbatere, procedurile audierii publice si lista martorilor inscrisi.

3. Este observator pe tot parcursul desfasurarii seditei de audieri publice. Poate consemna anumite opinii exprimate, dar nu poate pune intrebari. In schimb poate sa solicite martorilor semnificativi, interviuri sau sa-i invite la talk show-uri dupa finalizarea audierii sau in afara salii de audiere.

4. Este invitata ulterior audierilor, prin comunicat de presa, (aprox. 2-3 saptamani), la o conferinta de presa pentru prezentarea raportului sinteza efectuat de experti. Un exemplar al raportului va fi trimis catre fiecare redactie media.

Nota

Contributia mass media, ca parte a societatii civile, va fi consemnata in raportul expert in functie de gradul de mediatizare si multiplicare a colectarii opiniilor (prin sondaje, interviuri si/sau talk show-uri) dupa desfasurarea audierilor publice timp de 7 – 10 zile.

Intocmit,

Academia de Advocacy

Timisoara

Îndrumar de elaborare a depoziției scrise

Date administrative

1. Formulați un titlu al depoziției.

2. Numele depozantului, al organizației (dacă este cazul) și coordonatele de contact.

3. Data depunerii depoziției.

Cuprinsul depoziției

Depoziția scrisă cuprinde poziția semnatarului față de solicitarile Comisiei de Inițiere, exprimate în motivația sa scrisă.

Opinia trebuie însoțită de propunerea unei soluții.

Pentru a fi luată în considerare și analizată, soluția va fi însoțită de argumente realiste cum ar fi:

 simplu de pus în practică,

 reducerea costurilor administrative,

 beneficii directe și indirecte,

 impact social/economic semnificativ.

Este de dorit ca, depoziția săevidențieze și alte grupuri ale societății civile care pot beneficia de soluța propusă.

Decidenți politici vor lua în considerare soluția de echilibru care mulțumește un grup cât mai mare de beneficiari direcți și indirecț. În consecință, este de dorit ca soluția săfie susțnutăde cât mai mulți aliați.

Concluzia depozitiei

Prezentați, succinct, concluzia opiniei Dumneavoastrăși argumentele susținătoare acesteia.

Notă:

În funcție de subiect, depoziția va cuprinde cel mult 3 pagini.

Întocmit,

Academia de Advocacy,

Timișoara

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: