Audieri publice

CONFERINŢA ONG-urilor locale!Audiere Publică

ONEŞTI – 20 decembrie 2011

Transparenţa alocării fondurilor nerambursabile de la bugetul local pentru societatea civilă

Un subiect major domină în aceste zile agenda socială a comunităţii locale din Oneşti: transparenţa alocării banului public de la bugetul local. Societatea civilă caută soluţii împreună cu specialiştii şi decidenţii locali în speranţa identificării, asumării, aprobării şi aplicării unei proceduri unitare de finanţare şi a unor criterii de transparenţă în alocarea fondurilor nerambursabile de la bugetul local pentru viitor.

Vă anunţăm prin prezentul comunicat, ce include toate detaliile tehnice de care aveţi nevoie, organizarea unui eveniment important pentru societatea civilă oneşteană şi implicarea ei în susţinerea democraţiei participative.

COALIŢIA DE LOBBY ŞI ADVOCACY ONEŞTI, având suportul tehnic al Academiei de Advocacy pe procedura audierii publice, organizează o consultare a societăţii civile locale pentru identificarea unor soluţii de transparentizare a alocării de fonduri nerambursabile de la bugetul local către sectorul ONG, începând cu anul 2012. 

Audierea publică “Transparenţa alocării fondurilor nerambursabile de la bugetul local către societatea civilă prin ONG-urile locale” oferă oportunitatea tuturor celor interesaţi de a-şi exprima, în scris, opinii şi soluţii argumentate cu privire la tematica audierii publice:

 • În ce măsură răspunde Strategia de dezvoltare locală a municipiului Oneşti  2012 – 2022 priorităţilor şi nevoilor de finanţare ale ONG-urilor oneştene?
 • Sunt procedurile actuale de alocare a fondurilor nerambursabile de la bugetul local suficient de transparente?
 • Cum ne asigurăm că nu conduc la atribuiri netransparente şi preferenţiale?

Acestea sunt câteva din tematicile audierii publice. Pentru toţi cei interesaţi să participe şi să se implice în audierea publică, iniţiatorii pun la dispoziţie motivaţia audierii publice, o minimă bibliografie, precum şi procedura, regulamentul şi formularul de înregistrare al audierii publice, la adresa web: https://comunitateadeadvocacy.wordpress.com.

Audierea publică din ziua de marţi, 20 decembrie 2011, între orele 16.30 – 18.30, va avea loc laFiliala Cozânzeana a Bibliotecii Municipale „Radu Rosetti” din Oneşti, lângă Libraria „Magic Print”, Bd. Republicii, nr. 43, parter, Oneşti, Bacău.

Despre COALIŢIA DE LOBBY ŞI ADVOCACY ONEŞTI

Informaţii suplimentare:

https://comunitateadeadvocacy.wordpress.com Motivatia%20audierii%20publice.pdf

Lobby-ist: Gaman Cătălin: 0740899991;

Comunicator: Brăescu Virginia-Smărăndiţa: 0740367379;

E-mail: comunitateadeadvocacy@gmail.com

Descarca Formularul de inscriere la audierea publica

FORMULAR%20DE%20INSCRIERE%20AUDIERE%20PUBLICA.doc


Descarca Chemarea la actiune

CHEMARE%20LA%20ACTIUNE.pdf

Transparenţa alocării fondurilor nerambursabile de la bugetul local pentru societatea civilă

– MOTIVAŢIA AUDIERII PUBLICE –

Alocarea finanţărilor nerambursabile de la bugetul local trebuie să fie argumentată atât la nivelul proiectelor de interes local, cât şi la nivelul finanţării. De aceea, organizarea şi finanţarea proiectelor de interes local trebuie făcută în aşa manieră încât să asigure transparenţa alocării fondurilor şi utilizarea lor în cel mai eficient mod. Interesele decidentului şi interesele diferitelor categorii de public ţintă ale societăţii civile au nevoie de un numitor comun. Altfel spus, este important atât nivelul finanţării, dar mai ales modul cum sunt utilizate aceste resurse.

În acest sens, transparenţa decizională prezentă la toate nivelurile în care se alocă resursele publice este esenţială societăţii civile pentru eficientizarea şi creşterea responsabilităţii sociale.

Ca atare, este esenţial să fie public modul în care respectivele alocări financiare răspund obiectivelor principale de politică publică locală, respectiv modul în care alocarea fondurilor nerambursabile corespunde obiectivelor proiectelor beneficiare ale grupului-ţintă.

Alocarea fondurilor trebuie făcută competitiv, prin selectarea proiectelor strategice de interes local care răspund cel mai bine priorităţilor si nevoilor de politică publică stabilite în Strategia de dezvoltare locală a municipiului Oneşti.

În anul 2011, Consiliul Local Oneşti a adoptat în unanimitate 5 hotărâri prin care a aprobat unele ghiduri şi metodologii de finanţare de la bugetul local pentru proiecte din următoarele domenii de interes ale comunităţii locale şi anume: sport, cultură, învăţământ, mediu şi tineret.

În plus, în anii anteriori au fost alocate de la bugetul local fonduri doar  pentru culte şi cultură, fără a exista o procedură minimă de evaluare şi selecţie a proiectelor.

Modul de alocare a fondurilor nerambursabile de la bugetul local a evidenţiat faptul că:

 • până în prezent, distribuirea fondurilor nerambursabile de la bugetul local s-a făcut fără existenţa unor criterii unitare, clare şi transparente;
 • ONG-urile locale nu aveau o viziune unitară pentru accesarea de fonduri în vederea promovării scopurilor şi obiectivelor statutare;
 • în prezent pachetul de ghiduri de finanţare pentru anul 2012, aprobate prin Hotărâri ale Consiliului Local Oneşti, nu oferă acces la finanţare în mod egal tuturor ONG-urilor, indiferent de domeniul în care activează, identificându-se lipsa finanţării pentru pentru domeniile social şi culte.

O soluţie utilă de depăşire a acestui impas şi de măsurare a calităţii criteriilor de transparenţă a alocărilor bugetare de la bugetul local poate consta în introducerea unei proceduri uniforme, a unui ghid unic de finanţare şi a unei metodologii de evaluare a tuturor proiectelor în vederea acordării de fonduri nerambursabile de la bugetul local pentru toate domeniile de interes local, precum şi a unor criterii transparente de alocare a acestor fonduri.

În acest context, COALIŢIA DE LOBBY ŞI ADVOCACY ONEŞTI lansează o audiere publică cu tema alocării transparente a fondurilor nerambursabile din bugetul local pentru proiectele ONG-urilor.

Societatea civilă activă şi implicată este invitată să răspundă unor întrebări care să constituie fundamentul pentru elaborarea unei proceduri standardizate, transparente şi unitare de acordare a fondurilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Oneşti, după cum urmează:

 • Consideraţi că Strategia de dezvoltare locală a municipiului Oneşti 2012 – 2022 răspunde priorităţilor şi nevoilor de finanţare ale ONG-urilor oneştene?
 • Care sunt criteriile care ar trebui să stea la baza determinării domeniilor ce vor fi finanţate din fonduri nerambursabile de la bugetul local? Pot avea un rol ONG-urile oneştene în determinarea domeniilor prioritare?
 • Cum putem aloca în mod echitabil fonduri nerambursabile de la bugetul local între domeniile considerate a fi prioritare?
 • Care ar fi principalele criterii unitare de evaluare a proiectelor finanţate de la bugetul local? Sunt procedurile actuale de alocare a fondurilor nerambursabile de la bugetul local suficient de transparente? Cum ne asigurăm că nu conduc la atribuiri netransparente şi preferenţiale?
 • În ce măsură poate constitui o analiză de impact a proiectelor finanţate anterior un reper în eficientizarea alocării resurselor de la bugetul local?

În cadrul audierii publice, invităm orice persoană implicată şi activă din partea societăţii civile să îşi exprime punctul de vedere şi să ofere soluţii de îmbunătăţire a reglementărilor privind acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul local şi a criteriilor de transparenţă în alocarea acestor fonduri, prin depoziţii scrise şi verbale ce vor fi depuse la adresa electronică comunitateadeadvocacy@gmail.com şi susţinute la data organizării audierii publice.

În elaborarea motivaţiei audierii publice s-au avut în vedere următoarele materiale:

 • Hotărârile Consiliului Local Oneşti pentru aprobarea Ghidurilor/Regulamentelor privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Oneşti alocate pentru activităţi nonprofit de interes local, în domeniile sport, cultură, învăţământ, mediu şi tineret;
 • Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr.55 din 20.04.2011 privind aprobarea finanţărilor nerambursabile pentru activităţi nonprofit de interes public judeţean;
 • Hotărârea Consiliului Local Oneşti nr.93 din 30 noiembrie 2011 privind aprobarea STRATEGIEI de DEZVOLTARE LOCALĂ a Municipiului ONEŞTI  2012-2022.

Audierea publică va avea loc în ziua de marţi, 20 decembrie 2011    orele 1630 – 1830, la sediul Filialei Cozânzeana a Bibliotecii Municipale „Radu Rosetti” Oneşti, lângă Libraria „Magic Print”, din Bd. Republicii, nr. 43, parter, Oneşti, Bacău.

Opiniile dvs. colectate în cadrul audierii publice cu tema “Transparenţa alocării fondurilor nerambursabile de la bugetul local pentru societatea civilă” – vor fi sintetizate într-un raport de către Comisia de Experți a audierii publice. Raportul va fi prezentat opiniei publice în cadrul unei conferinţe de presă, ce va avea loc în următoarele 10 zile de la derularea audierii publice. De asemenea, raportul va fi transmis tuturor participanţilor la eveniment şi decidenţilor politici locali.

Pentru consultarea unei minime bibliografii, a îndrumarului privind formularea depoziţiei,  a procedurii de iniţiere a audierii publice, precum şi a informaţiilor despre modul de înscriere şi participare, vizitaţi site-ul https://comunitateadeadvocacy.wordpress.com.

 

Comisia de iniţiere a Audierii Publice,

Mediator Cătălin Gaman, Preşedinte

CENTRUL DE MEDIERE, SERVICII JURIDICE SI ARBITRAJ,

Mediator, prof. Brăescu Virginia-Smărandiţa, Preşedinte

 CENTRUL DE TRAINING, CONSULTANTA SI MEDIERE ONESTI,

Dl. Cristea Alexandru, Preşedinte

 ASOCIATIA DE TINERET „ONESTIN”

Dl. Pantelimon Neculai, Membru

 ASOCIATIA DE TINERET „ONESTIN”

P.R. Oroş Andra Roxana,

ASOCIATIA PENTRU PROMOVAREA DIVERSITATII IN EDUCATIE BACAU


Descarca Formularul de inscriere la audierea publica

FORMULAR%20DE%20INSCRIERE%20AUDIERE%20PUBLICA.doc


Descarca Chemarea la actiune

CHEMARE%20LA%20ACTIUNE.pdf


 CHEMARE LA ACŢIUNE 

După 6 ani de la apariţia legii privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, constatăm totuşi caracterul formal al aplicării acestei legi şi al transparenţei alocărilor fondurilor publice.

Modul de alocare a fondurilor nerambursabile de la bugetul local a evidenţiat faptul că:

–   până în prezent, distribuirea fondurilor nerambursabile de la bugetul local s-a făcut fără existenţa unor criterii unitare, clare şi transparente;

–   ONG-urile locale nu aveau o viziune unitară pentru accesarea de fonduri în vederea promovării scopurilor şi obiectivelor statutare;

–   în prezent pachetul de ghiduri de finanţare pentru anul 2012, aprobate prin Hotărâri ale Consiliului Local Oneşti, nu oferă acces la finanţare în mod egal tuturor ONG-urilor, indiferent de domeniul în care activează, identificându-se lipsa finanţării pentru pentru domeniile social şi culte.

O soluţie utilă de depăşire a acestui impas şi de măsurare a calităţii criteriilor de transparenţă a alocărilor bugetare de la bugetul local poate consta în introducerea unei proceduri uniforme, a unui ghid unic de finanţare şi a unei metodologii de evaluare a tuturor proiectelor în vederea acordării de fonduri nerambursabile de la bugetul local pentru toate domeniile de interes local, precum şi a unor criterii transparente de alocare a acestor fonduri.

Vă invităm aşadar să participaţi cu opiniile Dumneavoastră la o audiere publică. Tematica la care vă invităm şi vă aşteptăm să contribuiţi cu soluţii argumentate este:

 • Consideraţi că Strategia de dezvoltare locală a municipiului Oneşti 2012 – 2022 răspunde priorităţilor şi nevoilor de finanţare ale ONG-urilor oneştene?
 • Care sunt criteriile care ar trebui să stea la baza determinării domeniilor ce vor fi finanţate din fonduri nerambursabile de la bugetul local? Pot avea un rol ONG-urile oneştene în determinarea domeniilor prioritare?
 • Cum putem aloca în mod echitabil fonduri nerambursabile de la bugetul local între domeniile considerate a fi prioritare?
 • Care ar fi principalele criterii unitare de evaluare a proiectelor finanţate de la bugetul local? Sunt procedurile actuale de alocare a fondurilor nerambursabile de la bugetul local suficient de transparente? Cum ne asigurăm că nu conduc la atribuiri netransparente şi preferenţiale?
 • În ce măsură poate constitui o analiză de impact a proiectelor finanţate anterior un reper în eficientizarea alocării resurselor de la bugetul local?

Audierea publică va avea loc, marţi, 20 decembrie 2011, între orele 16:30 – 18:30, la sediul Filialei Cozânzeana a Bibliotecii Municipale „Radu Rosetti” Oneşti, lângă Libraria „Magic Print”, Bd. Republicii, nr. 43, parter, Oneşti, Bacău.

Iniţiatorii vă propun să vă aplecaţi asupra acestor teme de actualitate pentru intensificarea şi monitorizarea participării societăţii civile în creşterea calităţii utilizării resurselor publice. Succesul demersului de introducere a unei proceduri unitare de finanţare nerambursabilă de la bugetul local şi a unor criterii transparente de alocare a acestor fonduri va depinde într-o măsură foarte mare de disponibilitatea de a negocia a principalilor actori politici, dar şi de modul în care societatea civilă, incluzând aici şi expertii în politici publice, în PR şi comunicare eficientă, profesioniştii din mediul educaţional, vor şti să îşi pună amprenta pe acest proces.

Părerea dumneavoastră contează şi credem că, împreună, putem să încurajăm decidenţii politici să ţină cont de părerea societăţii civile atunci când atribuie fonduri nerambursabile de la bugetul local.

Iniţiatorii îşi doresc să ofere un cadru de dezbateri riguros şi accesibil, prin procedura de audiere publică, astfel încât o posibilă agendă încărcată să nu vă oprească să vă exprimaţi opinia.

Prin această procedură, vă invităm să vă exprimaţi opinia în scris, participând cu propunerile dvs. într-un formular dedicat, raportat la motivaţiaşi propunerea de procedură ataşată. Vă rugăm să o transmiteţi la adresa electronică:comunitateadeadvocacy@gmail.com, alături de formularul de înscriere completat cu una din opţiunile dumneavoastră: transmiteţi numai în scris sau intenţionaţi să o şi  susţineţi verbal la audierea publică sau poate doriţi sa fiţi doar participant în sală. Aceste documente se regăsec la:

https://comunitateadeadvocacy.wordpress.com        http://www.facebook.com/groups/274180069262856/.

Vă aducem la cunoştinţă că o comisie de experţi independenţi va analiza toate depoziţiile depuse în scris şi verbal, va efectua un raport sinteză în următoarele 10 zile lucrătoare şi va prezenta public rezultatul opiniilor colectate, completat cu concluzii şi recomandări pentru decidenţii politici locali, printr-o conferinţă de presă. În cazul în care ne-aţi oferit posibilitatea contactării, prin completarea formularului de înscriere, veţi primi raportul experţilor la adresa menţionată.

Subliniem că regula procedurii de audiere publică solicită celor ce sunt interesaţi să susţină o opinie verbală, ca aceasta să fie prezentată întâi în scris până la data de  19 decembrie 2011, orele 16:00, la adresa de mail:comunitateadeadvocacy@gmail.com.

Opinia verbală va avea o durată de maxim 3 minute pentru potenţarea ideilor principale din depoziţia scrisă.

Nu se pot înscrie la cuvânt decât cei care au transmis punctul de vedere în scris, până la data mai sus menţionată.

Pentru cei interesaţi s-au colectat note bibliografice, poziţii şi studii naţionale, alte documente privitoare la tema audierii publice şi sunt postate pe site-ul: https://comunitateadeadvocacy.wordpress.com. De asemenea, pe site există prezentarea in extenso a procedurii audierii publice care va fi aplicată cu ocazia acestui eveniment, precum şi îndrumarulde formulare a opiniei dvs. în spiritul aşteptărilor decidenţilor politici.  

Doar cei activi, implicaţi şi prezenţi au un cuvânt de spus!

Cu stimă, consideraţie şi încrederea în libertatea de exprimare, aşteptăm participarea Dumneavoastră la acest important eveniment,

Comisia de Iniţiativă:

COALIŢIA DE LOBBY ŞI ADVOCACY ONEŞTI

 

Notă: Ce trebuie să faceţi pentru a vă implica prin această procedură?

 

1. Intraţi pe site-ul: https://comunitateadeadvocacy.wordpress.com şi completaţi formularul de înscriere, exprimându-vă una din opţiunile precizate;

2. Parcurgeţi motivaţia descrisă de iniţiatorii acestui demers;

3. Utilizaţi bibliografia care poate fi utilă;

4. Parcurgeţi procedura audierii publice şi îndrumarul de formulare a unei opinii;

5. Completaţi îndrumarul sau formulaţi  o depoziţie scrisă de maxim 2 (două) pagini pe care o veţi trimite la adresa electronică  comunitateadeadvocacy@gmail.com până la data de 19 decembrie 2011, orele 16.00. E-mail-urile comunicate pe aceasta adresă electronică vor fi considerate valabile doar pentru acest eveniment şi numai dacă respectă termenul de transmitere indicat.

6. Participaţi la audierea publică la data şi ora anunţată pentru a vă susţine depoziţia scrisă în formă verbală, în maxim 3 minute. Prezentarea orală trebuie să potenţeze şi să argumenteze în mod succint punctul dvs. de vedere regăsit în depoziţia scrisă.

Atenţie! Dacă nu aveţi depusă o depoziţie scrisănu vă puteţi înscrie la cuvânt, în cadrul evenimentului!

Procedura este circumscrisă unor regului foarte stricte în acest sens şi urmăreşte opţiunea dumneavoastră din formularul de înscriere. Opiniile verbale se înregistrează pentru a fi analizate alături de opiniile scrise de către o comisie de experţi independenţi, ulterior evenimentului.

În cazul în care lăsaţi o adresă de contact în formularul de înscriere, vă vom transmite negreşit, în timp rezonabil, rezultatele acestui proces de consultare. Tot ceea ce se va colecta, atât scris cât şi verbal, rezultatele obţinute şi reflectarea în mass media se vor depune atât pe site-ul evenimentului: https://comunitateadeadvocacy.wordpress.com, cât şi pe site-ul:http://www.transparenta.ro, la secţiunea Audieri Publice.

Descarca Formularul de inscriere la audierea publica

FORMULAR%20DE%20INSCRIERE%20AUDIERE%20PUBLICA.doc


Descarca Chemarea la actiune

CHEMARE%20LA%20ACTIUNE.pdf

 

BIBLIOGRAFIE:

1. Hotărârea Consiliului Local Oneşti nr.38 din 16 mai 2011 privind instituirea Programului de sprijinire a sportului în municipiul Oneşti – ,,Oneştiul – pilon al sportului românesc’’, prin care a fost aprobat şi un Regulament pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilǎ din fondurile publice în cadrul Programului ,,Oneştiul – pilon al sportului românesc’’;

2. Hotărârea Consiliului Local Oneşti nr.60 din 30 august 2011  privind aprobarea ghidului de finanţare nerambursabilă pentru proiecte/programe culturale din municipiul Oneşti;

3. Hotărârea Consiliului Local Oneşti nr.61 din 30 august 2011 privind aprobarea ghidului de finanţare nerambursabilă pentru acţiuni de învăţământ din municipiul Oneşti;

4. Hotărârea Consiliului Local Oneşti nr.67 din 30 septembrie 2011

 privind aprobarea Ghidului privind regimul finantarilor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Oneşti alocate pentru activitati de mediu;

5. Hotărârea Consiliului Local Oneşti nr.96 din 30 noiembrie 2011

 privind aprobarea Ghidului privind regimul finantarilor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Oneşti alocate pentru activitati de tineret.

6. Hotărârea Consiliului Local Oneşti nr.93 din 30 noiembrie 2011

 privind aprobarea STRATEGIEI de DEZVOLTARE LOCALĂ a MunicipiuluiONEȘTI 2012-2022;

7. Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Oneşti alocate pentru activităţi nonprofit de interes local.

8. CURTEA DE CONTURI – Raport public pentru anul 2009 : http://www.curteadeconturi.ro/sites/ccr/RO/Publicatii/Documente%20publice/Raport%20public%202009.pdf ;

9. Registrul Naţional al Asociaţiilor şi Fundaţiilor – Ministerul Justiţiei: http://www.just.ro/LinkClick.aspx?fileticket=s49rPBv%2BVq0%3D&tabid=91 .

 

Descarca Formularul de inscriere la audierea publica

FORMULAR%20DE%20INSCRIERE%20AUDIERE%20PUBLICA.doc


Descarca Chemarea la actiune

CHEMARE%20LA%20ACTIUNE.pdf

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: