Masă rotundă cu tema „Soluții pentru fluenţă şi decenţă în traficul rutier la Oneşti”

 În data de joi, 31 mai 2012, între orele 14,00-15,00, la Biblioteca „Cosânzeana”( langa tipografia „Magic Print”, in corpul de cladire al Scolii „George Călinescu” Onești”), se va desfășura masa rotundă cu tema „Soluții pentru fluenţă şi decenţă în traficul rutier la Oneşti”.

Sunt invitați candidații la funcția de primar și consilier local pentru municipiul Oneşti, care îndeplinesc condițiile impuse de regulamentul de organizare al mesei rotunde (vezi anexa).

Sinteza și concluziile mesei rotunde privind soluțiile propuse în cadrul evenimentului vor fi prezentate public, la  o zi după data evenimentului.

Pentru detalii legate de eveniment, persoana de contact este: MARIA AGAPI, mobil  0744.384616

Comisia de initiere:

CENTRUL DE TRAINING, CONSULTANTA SI MEDIERE                                                        MARIA AGAPI

PATRONATUL UNIUNEA ENERGETICĂ ROMÂNĂ                                                  CRISTINEL BRATOVIANU

PATRONATUL UNIUNEA ENERGETICĂ ROMÂNĂ                                                 FLORIN VALENTIN MARCU

ASOCIATIA PATRONATUL JUDEȚEAN AL FEMEILOR DE AFACERI                      BRÂNDUŞA GUGU

MASĂ ROTUNDĂ

Cu tema: „Soluții pentru fluenţă şi decenţă în traficul rutier la Oneşti”

cu sprijinul tehnic al Academiei de Advocacy Timişoara

Data: Joi, 31.05.2012, ora: 14.00

Locatia: Biblioteca „Cosanzeana”( langa tipografia „Magic Print”, in corpul de cladire al Scolii „George Calinescu” Onesti”, la parter)

REGULAMENT

 1. Confirmarea participării se va face la comisia de organizare a mesei rotunde, până cel târziu în data de miercuri, 30.05.2012, ora 1800, la adresa de email m_agapi@yahoo.com.
 2. Participanţii sunt invitaţi să vină cu 15 minute înainte de ora începerii evenimentului de masă rotundă.
 3. Invitaţii, în măsura în care au confirmat participarea în prealabil, conform prezentului regulament, vor fi invitaţi la microfon în ordine alfabetică.
 4. Fiecare vorbitor va avea o singură intervenţie, cu un timp alocat de maxim 5 minute.
 5. Vorbitorii vor fi invitaţi să răspundă punctual întrebărilor formulate din partea panelului media.
 6. Toate opiniile verbale se înregistrează, în vederea consemnării şi centralizării de către comisia de organizare a mesei rotunde.
 7. Vorbitorii sunt încurajaţi să depună opinia exprimată în scris, la comisia de organizare, alături de orice alte materiale pe care le consideră necesare şi relevante în susţinerea punctului de vedere formulat în cadrul mesei rotunde.
 8. În urma expunerilor candidaţilor, fiecare membru al panelului media va pune maxim două întrebări fiecarui candidat in legatura temă, pentru clarificări şi/sau detalieri. Durata unei întrebări nu depăşeşte 30 de secunde.
 9. Candidaţii care au înregistrat întrebări au la dispoziţie câte 1 minut/ întrebare, pentru a răspunde.
 10. Reprezentanţii mass media prezenţi la eveniment, alţii decât membrii panelului media, vor avea rolul de observator în cadrul evenimentului de masă rotundă, neputând avea intervenţii în sală, în timpul expunerii şi consemnării opiniilor vorbitorilor. Aceştia pot prelua declaraţiile publice audiate în sală sau pot intervieva participanţii în afara sălii de desfăşurare a mesei rotunde.
 11. Publicul larg va avea rolul de observator în cadrul evenimentului de masă rotundă, neputând avea intervenţii în sală, în timpul expunerii şi consemnării opiniilor vorbitorilor.
 12. Toţi participanţii, inclusiv mass media, vor primi sinteza punctelor de vedere colectate în cadrul mesei rotunde la adresa electronică indicată în formularul de înregistrare a participanţilor la masa rotundă.

Întocmit,

Comisia de organizare,

CENTRUL DE TRAINING, CONSULTANTA SI MEDIERE                                                      MARIA AGAPI

PATRONATUL UNIUNEA ENERGETICĂ ROMÂNĂ                                                      CRISTINEL BRATOVIANU

PATRONATUL UNIUNEA ENERGETICĂ ROMÂNĂ                                                     FLORIN VALENTIN MARCU

ASOCIATIA PATRONATUL JUDEȚEAN AL FEMEILOR DE AFACERI                        BRÂNDUŞA GUGU

  

TRAFICUL RUTIER IN ONESTI… O PROBLEMA?

 CONSTRUCŢIA UNUI PASAJ RUTIER ONEŞTI- BACĂU 

 „Soluții pentru fluenţă şi decenţă în traficul rutier la Oneşti”

Situat în sudul judeţului Bacau, municipiul Onesti este amplasat la intersecţia a două drumuri naţionale, DN 11 Bacău – Oneşti – Braşov (E 574) şi DN 11 A Oneşti – Adjud cu continuitate DN 12 A Oneşti – Comănesti – Miercurea Ciuc şi acces la DN 2 (E 85).

Aceste căi de comunicaţie sunt de maximă importanţă şi fac legătura  cu principalele zone ale  ţării, motiv pentru care municipiul Oneşti este un nod de legătură principal cu Ardealul pentru transportul rutier de mărfuri şi persoane. Întrucât este singura cale de acces dinspre nordul Moldovei către Braşov, municipiul Oneşti este tranzitat de multe vehicule de transport marfă, precum şi de microbuze şi autobuze.

Un recensământ al traficului pe o perioadă determinată de o zi la nivelul anului 2010 a arătat că numărul total al participanţilor la traficul rutier în municipiul Oneşti  a fost de 15.531 de unităţi (autovehicule, tractoare, autobuze, microbuze, camioane, căruţe, cetăţeni şi biciclişti).

 La ieşirea din Oneşti spre Bacău se află calea ferată (ADJUD – CICEU) care este traversată de DN 11 ( E 574) printr-un pasaj la nivel cu barieră în dreptul km 130+085. În cazul trecerii la nivel cu calea ferată se constată, zilnic, existenţa unui număr de 20 de staţionări la bariera mai sus amintită. Din acest motiv traficul feroviar blochează traficul rutier de la intrarea şi iesirea din oraş, făcând uneori ca rândurile de maşini să depăşească 2-3 km. De menţionat faptul că pe această porţiune de drum, terasamentul este înclinat, astfel încât trenurile au limitare de viteză, motiv pentru care timpul de aşteptare la barieră este foarte mare.

Atât locuitorii municipiului  Oneşti cât şi oamenii de afaceri, turiştii şi transportatorii sunt foarte nemulţumiţi întrucât nu reuşesc să-şi rezolve problemele în timp util şi se crează mari  probleme legate de  întârzierele privind  transportul de mărfuri şi persoane.

Încercând să soluţioneze această problemă, autoritatea locală din municipiul Oneşti, prin HCL nr.15/29.03.2001, a aprobat documentaţia tehnică pentru executarea obiectivului „pasaj CF Adjud-Ciceu peste DN 11, municipiul Oneşti”, iar în 2004 a fost emisă o hotărâre în Consiliul Local Oneşti pentru exproprierea proprietarilor de terenuri din zona afectată construcţiei.

Pentru realizarea acestui pasaj suprafaţa necesară de teren este de 14.000 mp din care 12.000 mp reprezintă suprafaţa afectată definitiv construcţiei, iar 2000 mp suprafaţa afectată temporar pentru lucrările ajutătoare şi organizarea de şantier.

Din suprafaţa de 12.000 mp, 10.300 reprezintă suprafaţa ocupată de drum inclusiv suprafaţa fâşiei de siguranţă, 1500 mp reprezintă suprafaţa ocupată de pasaj şi 200 mp reprezintă suprafaţa afectată staţiei de pompare şi lucrările conexe.

Situaţia juridică a terenurilor din punct de vedere al proprietăţii impune şi îndeplinirea procedurilor de expropiere, întrucât 80% din aceste suprafeţe sunt proprietate particulară, iar 20% proprietate publică.

Procedura de expropiere presupune acordul proprietarilor pentru suma oferită drept despăgubire, ori, în lipsa  acestui acord, lucrurile se complică. Prin HCL nr.22/10.04.2009 s-a aprobat studiul de fezabilitate actualizat pentru investiţia Pasaj inferior peste DN 11 Adjud-Ciceu, în municipiul Oneşti precum şi declanşarea procedurilor de expropriere pentru terenurile afectate acestui obiectiv.

Investitia estimata pentru realizarea acestui pasaj este de 120 miliarde de lei vechi, iar finanţarea va fi asigurată  in urma asocierii dintre Consiliul Judetean Bacau, ce va contribui cu 80 % din suma totala, si Consiliul Local Onesti, care va contribui cu 20 %, precum si cu terenurile necesare, documentatia tehnica, avizele, acordurile si autorizatiile legale. Printr-o alta hotarire de consiliu au fost trecute in inventarul public doua terenuri din zona pasarelei CFR.

Dacă pe hârtie lucrurile arată foarte bine, în realitate, până în prezent, nu s-au finalizat procedurile de expropriere, iar finanţarea efectivă prin asocierea dintre Consiliul Judetean Bacau si Consiliul Local Onesti nu s-a concretizat.

Finalizarea acestui pasaj este de importanţă deosebită pentru fluidizarea traficului din municipiul Onesti, întrucât acesta are o lăţime carosabilă de 14 mp cu trotuare pe ambele sensuri cu o lăţime de 1,5 mp, lungimea este de  511 mp, iar viteza de deplasare se situează între 40 si 55 km/h. Mai mult decât atât acest pasaj poate constitui punctul de pornire al unei noi centuri de ocolire a municipiului Oneşti în tranzitul spre Braşov.

BIBLIOGRAFIE

 1. Studiul de fezabilitate “ pasaj CF Adjud-Ciceu peste DN 11, municipiul Oneşti”
 2. Strategia de dezvoltare durabilă pentru anii 2007-2013 a municipiului Oneşti
 3. HCL nr.22/10.04.2009
 4. HCL nr.13/03.02.2012
 5. Ziarul de Bacau , 28.02.2012
 6. HCL nr.15/29.03.2001
Reclame

About comunitateadeadvocacy

COMUNITATEA DE ADVOCACY este o organizație care sprijină demersurile societății civile și a mediului de afaceri în amendarea politicilor publice relevante, încurajează participarea membrilor comunităților și a întreprinzătorilor privați la elaborarea deciziei publice, promovează asistenţa tehnică şi tehnicile profesionale de advocacy pentru orice grup interesat al societăţii civile cu onestitate, demnitate, respect reciproc, transparenţă şi responsabilitate socială, în scopul consolidării sistemului de democraţie participativă. COMUNITATEA DE ADVOCACY urmărește dezvoltarea sectoarelor, social și privat, prin programe de consultanță, monitorizare, cercetare, instruire și reprezentare. COMUNITATEA DE ADVOCACY sprijină prin toate inițiativele și activitățile sale, creerea unei economii de piață bazată pe libera inițiativă, spirit antreprenorial, responsabilitate socială și corporativă. INFLUENȚĂM POLITICILE PUBLICE O societate civilă bine informată şi participativă la luarea deciziei publice este pilonul principal pe care se construieşte democraţia. Evidenţierea prin care o anume comunitate sau naţiune a identificat şi este pe drumul democraţiei şi al economiei de piaţă este semnalată prin situaţiile în care cetăţenii încep să se implice în a-şi exprima opinii în mod public şi bine conturat, atunci când aceştia pot dentifica şi propune soluţii de rezolvare a unor probleme publice care îi afectează. Pentru a lua parte la decizia publică, electoratul trebuie să fie bine pregătit, bine educat în elaborarea politicilor publice şi a procedurilor legislative. Deşi s-au înregistrat progrese substanţiale în participarea mediului de afaceri la decizia publică, la influenţarea politicilor economice care îl afectează, mai sunt paşi de urmat până a constata că sectorul de afaceri are o voce unitară, conjugată în raport cu decidenţii politici. Deşi s-au îmbunătăţit tehnicile de transparentizare a procesului de elaborare a politicilor publice şi de responsabilizare a emitenţilor de proiecte de acte normative publice, se constată totuşi un mare grad de formalism în aplicarea acestora. Unul dintre motivele identificate de Comunitatea de Advocacy este necunoaşterea unor metode şi tehnici adecvate prin care liderii de afaceri, pe de-o parte, şi oficialii publici, pe de altă parte, să-şi îmbunătăţească abilităţile profesionale de influenţare legislativă, în mod transparent şi responsabil. Din această perspectivă, Comunitatea de Advocacy şi-a propus să pregătească liderii de afaceri şi mediul politic pentru un dialog constructiv de modelare a politicilor publice şi să-i echipeze cu instrumentele potrivite pentru implementarea reformei democratice.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: