Raport sinteză al primei conferinţe naţionale a organizaţiilor studenţeşti basarabene din România

INTEGRAREA REPUBLICII MOLDOVA ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ şi ROLUL STUDENŢILOR BASARABENI ÎN SUSŢINEREA VECTORULUI EUROPEAN  

I. Introducere

ASOCIAŢIA CULTURALĂ PRO BASARABIA ŞI BUCOVINA – FILIALA BACĂU, ASOCIAŢIA CULTURALĂ PRO BASARABIA ŞI BUCOVINA – FILIALA “PANTELIMON HALIPPA” ONEŞTI și LIGA STUDENȚILOR BASARABENI DIN GALAȚI au invitat organizaţiile studenţeşti basarabene din România, în data de sâmbătă, 17 martie 2012, la Centrul Internaţional de Afaceri şi Expoziţii „Mircea Cancicov” din Bacău, în Sala de Consiliu, începând cu ora 10.00,  la: 

CONFERINŢA NAŢIONALĂ A ORGANIZAŢIILOR STUDENŢEŞTI BASARABENE DIN ROMÂNIA cu tema

“INTEGRAREA REPUBLICII MOLDOVA ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ şi ROLUL STUDENŢILOR BASARABENI ÎN SUSŢINEREA VECTORULUI EUROPEAN”

II. Context[1]

Sâmbătă, 03 martie 2012, a avut loc la Iaşi prima şedinţă comună la nivel executiv finalizată cu semnarea unui număr mare de acorduri interguvernamentale, de documente oficiale, care angajează Executivele României şi Republicii Moldova.

Premierul Mihai-Răzvan Ungureanu, şi prim-ministrul Vlad Filat, au semnat Planul de acţiune între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova pentru aplicarea Declaraţiei Comune privind Instituirea unui Parteneriat Strategic între România şi Republica Moldova pentru Integrarea Europeană a Republicii Moldova.

Ministrul Tineretului şi Sportului din Republica Moldova, Ion Cebanu, împreună cu omologul său de la Bucureşti, Cătălin Baba, ministrul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, au semnat în cadrul şedinţei comune a celor două Guverne o înţelegere bilaterală privind cooperarea în domeniile tineretului şi sportului, prin schimburi de delegaţii de tineret, schimburi de experienţă între specialişti, participarea la tabere tematice, participarea la festivaluri culturale şi folclorice pentru tineret. Iar în domeniul sportului, colaborarea se va realiza prin participarea echipelor sportive la competiţii şi la antrenamentele din cele două state, schimburi de antrenori, medici sportivi, reprezentanţi ai federaţiilor sportive, etc.

Perspectivele teritoriului Uniunii Europene si instrumentele de implementare a politicii de coeziune în perioada 2014-2020 au fost discutate joi, 15 decembrie 2011, în cadrul Conferinţei Coeziune teritorială şi competitivitate în contextul Strategiei Europa 2020 – Contribuţii naţionale la dezbaterea europeană privind conceptul de coeziune teritorială, organizată de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Europene.

În contextul Strategiei Europa 2020, alocarea de fonduri nerambursabile în perioada următoare aduce o serie de noutăţi pentru statele membre ale Uniunii Europene, cele mai importante fiind:

  • concentrarea fondurilor pe cele 11 obiective tematice şi priorităţi de dezvoltare ale Strategiei Europa 2020;
  • impunerea unor conditionalităţi statelor membre pentru accesarea si cheltuirea fondurilor comunitare;
  • programarea într-un singur document strategic la nivel european – Cadrul Strategic Comun;
  • introducerea la nivelul fiecărui stat membru a unui cadru unic de implementare a instrumentelor structurale, printr-un contract de parteneriat cu Comisia Europeană;
  • introducerea unor programe operaţionale multi-fond;
  • delegarea atribuţiilor de implementare a instrumentelor Politicii de Coeziune către administraţiile locale, ONG-uri sau alte entităţi.

Leonard Orban, Ministrul Afacerilor Europene, a evidenţiat importanţa dezvoltării unui contract de parteneriat între Comisia Europeană şi statele membre, care va defini modul în care vor fi structurate programele operaţionale şi care va presupune o consultare cât mai largă cu actorii guvernamentali, non-guvernamentali şi întreaga societate civilă. 

Astfel, agenda de lucru a primei conferinţe naţionale a ONG-urilor studenţeşti basarabene din România a cuprins:

–          comunicări cu privire la organizaţiile guvernamentale ca entităţi asociative şi importanţa implicării structurilor de conducere/colaboratorilor în susţinerea intereselor legitime pentru care au fost înfiinţate;

–          dezbateri în scopul evaluării obiectivelor, metodelor şi mijloacelor de dezvoltare a ONG-urilor studenţilor basarabeni care studiază în România;

–          analiza rolului organizaţiilor studenţeşti basarabene şi a modalităţilor de implicare a acestora în susţinerea eforturilor statului moldovean în procesul de integrare europeană.

III. Scopul primei Conferinţe Naţionale a ONG-urilor studenţeşti basarabene din România

Scopul urmărit al evenimentului a fost formularea unei rezoluţii care va servi drept bază pentru viitoarele proiecte strategice derulate de către ONG-urile studenţeşti basarabene din România. Dezbaterile au avut loc pe marginea următoarelor subiecte expuse de către organizatorii conferinţei în invitaţia către studenţii basarabeni:

1.      Rolul organizaţiilor studenţeşti basarabene şi a modalităţilor de implicare a acestora în susţinerea eforturilor statului moldovean în procesul de integrare europeană;

2.      Propuneri de măsuri pentru impulsionarea activităţii structurilor non-guvernamentale în proiecte de tutoriat şi integrare a elevilor şi studenţilor basarabeni în sistemul de învăţământ românesc;

3.      Principalele dificultăţi pe care le întâmpină studenţii basarabeni aflaţi la studii în România şi soluţionarea acestora.

IV. Recomandările formulate de către participanţii la prima conferinţă naţională a organizaţiilor studenţeşti basarabene din România

Au fost prezenţi la acest eveniment reprezentanţi ai organizaţiilor studenţeşti basarabene din Alba Iulia, Bacău, Brașov, București, Cluj, Craiova, Iași, Galați, Suceava, Oradea, Ploiești, Târgoviște și au transmis susținerea lor și alte organizații similare din Constanța, Sibiu și Timișoara.

La deschiderea lucrărilor conferinţei, au luat cuvântul Corneliu Pricope, directorul Centrului de Afaceri şi Expoziţii „Mircea Cancicov” din Bacău, Ionuț Tomescu, purtătorul de cuvânt al Primăriei Municipiului Bacău, Prof.univ.dr. Vasile Puiu, președintele Asociaţiei Culturale Pro Basarabia și Bucovina – Filiala Bacău și Dl. Ing. Constantin Rusanovschi, președintele Asociaţiei Culturale Pro Basarabia și Bucovina – Filiala “Pantelimon Halippa” Oneşti.

În cadrul conferinței, au fost organizate patru ateliere tematice de lucru în scopul evaluării obiectivelor, metodelor şi mijloacelor de dezvoltare a ONG-urilor studenţilor basarabeni din România. Atelierele tematice au fost moderate de specialiştii Virginia – Smărăndiţa Brăescu şi Robert – Ionuţ Chiriac, cu expertiză în medierea conflictelor, dialog social şi activitatea de lobby, şi studentul Mihai Creţu, preşedintele Ligii Studenţilor Basarabeni din Galaţi .

Au urmat dezbateri în plen pentru a analiza rolul organizaţiilor studenţeşti basarabene şi a modalităţilor de implicare a acestora în susţinerea eforturilor statului moldovean în procesul de integrare europeană. Toți studenţii basarabeni prezenți la Conferinţa Naţionala de la Bacău au apreciat ca fiind imperios necesară organizarea la nivel federativ, cu accent pe elaborarea și depunerea unor proiecte strategice comune în vederea obținerii de finanțări nerambursabile, identificarea de noi linii de finanțare pentru a putea duce la bun sfârșit proiectele desfășurate pe cuprinsul întregii țări şi care vizează în principal: parteneriate sustenabile cu diferiţi actori sociali, donații de carte românească, organizarea de campanii informative și festivaluri tematice, training, tutoriat şi o mai bună comunicare cu MECTS pentru integrarea elevilor şi studenţilor basarabeni în sistemul de învăţământ din România în principal şi societatea românească în general.

VI. Concluzii

Concluziile participanţilor la prima Conferință Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti Basarabene din România cu tema „Integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană şi rolul studenţilor basarabeni în susţinerea vectorului european reflectă importanța și necesitatea unei voci unitare puternice, care să se facă auzită la nivelul autorităților publice și decidenților politici de pe cele două maluri ale Prutului, prin constituirea unei federații naționale a organizaţiilor studenţeşti basarabene din România, la baza căreia să stea principiile și valorile fundamentale ale Uniunii Europene: demnitatea umană, libertatea, democraţia, solidaritatea, egalitatea de şanse și statul de drept. 

Data întocmirii raportului sinteză: 19 martie 2012

Informaţii suplimentare:

Virginia – Smărăndiţa Brăescu

Tel: 0740367379 sau 0742754259;

E-mail: comunitateadeadvocacy@gmail.com

https://comunitateadeadvocacy.wordpress.com

http://asociatiapanhalippa.blogspot.com

Mihai Creţu

Preşedinte, Liga Studenţilor Basarabeni din Galaţi

http://www.lsbg.ro/; Tel: 0757373706


[1] Pentru mai multe informaţii, consultaţi http://www.gov.ro şi http://www.fonduri-structurale.ro (vezi articolul „Entităţi private şi ONG-uri în rol de Organisme intermediare” semnat de Anamaria Ravar)

Reclame

About comunitateadeadvocacy

COMUNITATEA DE ADVOCACY este o organizație care sprijină demersurile societății civile și a mediului de afaceri în amendarea politicilor publice relevante, încurajează participarea membrilor comunităților și a întreprinzătorilor privați la elaborarea deciziei publice, promovează asistenţa tehnică şi tehnicile profesionale de advocacy pentru orice grup interesat al societăţii civile cu onestitate, demnitate, respect reciproc, transparenţă şi responsabilitate socială, în scopul consolidării sistemului de democraţie participativă. COMUNITATEA DE ADVOCACY urmărește dezvoltarea sectoarelor, social și privat, prin programe de consultanță, monitorizare, cercetare, instruire și reprezentare. COMUNITATEA DE ADVOCACY sprijină prin toate inițiativele și activitățile sale, creerea unei economii de piață bazată pe libera inițiativă, spirit antreprenorial, responsabilitate socială și corporativă. INFLUENȚĂM POLITICILE PUBLICE O societate civilă bine informată şi participativă la luarea deciziei publice este pilonul principal pe care se construieşte democraţia. Evidenţierea prin care o anume comunitate sau naţiune a identificat şi este pe drumul democraţiei şi al economiei de piaţă este semnalată prin situaţiile în care cetăţenii încep să se implice în a-şi exprima opinii în mod public şi bine conturat, atunci când aceştia pot dentifica şi propune soluţii de rezolvare a unor probleme publice care îi afectează. Pentru a lua parte la decizia publică, electoratul trebuie să fie bine pregătit, bine educat în elaborarea politicilor publice şi a procedurilor legislative. Deşi s-au înregistrat progrese substanţiale în participarea mediului de afaceri la decizia publică, la influenţarea politicilor economice care îl afectează, mai sunt paşi de urmat până a constata că sectorul de afaceri are o voce unitară, conjugată în raport cu decidenţii politici. Deşi s-au îmbunătăţit tehnicile de transparentizare a procesului de elaborare a politicilor publice şi de responsabilizare a emitenţilor de proiecte de acte normative publice, se constată totuşi un mare grad de formalism în aplicarea acestora. Unul dintre motivele identificate de Comunitatea de Advocacy este necunoaşterea unor metode şi tehnici adecvate prin care liderii de afaceri, pe de-o parte, şi oficialii publici, pe de altă parte, să-şi îmbunătăţească abilităţile profesionale de influenţare legislativă, în mod transparent şi responsabil. Din această perspectivă, Comunitatea de Advocacy şi-a propus să pregătească liderii de afaceri şi mediul politic pentru un dialog constructiv de modelare a politicilor publice şi să-i echipeze cu instrumentele potrivite pentru implementarea reformei democratice.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: