Coalitia 52 – Respect si responsabilitate in dialog


RESPECT ŞI RESPONSABILITATE ÎN DIALOG

Avem o lege a dialogului cu cetăţeanul! Avem o lege a dialogului cu asociaţiile legal constituite ale cetăţenilor (patronate, sindicate, ONG-uri): Legea 52/2003 a transparenţei decizionale în administraţia publică.

De ce nu există un dialog real cu cetăţenii şi asociaţiile legal constituite ale acestora?

Pentru că, în Legea 52/2003 lipsesc:

       sancţiuni directe şi imediate aplicabile conducătorilor autorităţilor publice pentru nerespectarea acesteia;

       termene rezonabile de dialog;

!        reguli minimale unitare de dialog.

A.        Fără sancţiuni directe şi imediate pentru nerespectarea Legii 52, aceasta este sistematic încălcată de către autorităţile administraţiei publice, de la nivel local până la nivel central.

Proiectul de lege privind comasarea alegerilor, spre exemplu, a fost adoptat de către Guvern cu încălcarea Legii 52, respectiv cu încălcarea:

  1. art.6, alin.7, prin neorganizarea unei dezbateri publice, la solicitarea expresă a Academiei de Advocacy;
  2. art.11, alin.3, prin netransmiterea justificărilor în scris cu privire la un număr de 10 opinii scrise înaintate ministerului, prin intermediul platformei virtuale ,,Vocea Ta!”.

Legea 52 a fost încălcată şi în cazul adoptării altor acte normative importante, cum ar fi, spre exemplu, în perioada septembrie 2011 – ianuarie 2012:

  • Legea energiei electrice;
  • Legea gazelor;
  • OUG pentru modificarea şi completarea Legii privind Codul Fiscal;
  • OUG pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind instituţiile de credit, act ce prevede crearea unei bănci ,,punte” pentru instituţiile de credit aflate în dificultate;HG pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plata pe 2012;
  • Modificarea condiţiilor pentru promovarea în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie Şi Justiţie;
  • Sectoarele de activitate unde se vor negocia şi încheia contracte colective de muncă;
  • Legea privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice.

La nivel central, 12 din 15, respectiv 80% din ministere nu respectă Legea 52. La nivel judeţean, 24 din 41, respectiv 58,53% din consiliile judeţene monitorizate nu respectă Legea 52. La nivel local, 32 din 54, respectiv 59,25% din consiliile locale Şi primăriile monitorizate nu respectă Legea 52.

SOLUŢIA PROPUSĂ

Introducerea nulităţii de drept a actelor normative publicate în Monitorul Oficial al României cu nerespectarea dispoziţiilor Legii 52/2003. Nulitatea va fi constatată de instanţa competentă, în condiţiile Legii contenciosului administrativ.

Răspunderea personală, cu patrimoniul propriu, a decidenţilor publici responsabili pentru nerespectarea prevederilor Legii 52/2003 (ministru, primar, preşedinte de consiliu judeţean, consilier local, consilier judeţean sau conducător al autorităţii/instituţiei/agenţiei, după caz).

B.        În lipsa unor termene rezonabile de dialog prin Legea 52, participarea activă a cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor publice este îngrădită, de multe ori chiar obstrucţionată.

Pentru preluarea în scris de propuneri, sugestii sau opinii cu privire la un proiect de act normativ Legea 52/2003 prevede minim 10 zile calendaristice, indiferent de natura şi gradul de complexitate al proiectului de act normativ. Inclusiv pentru proiectele de politici publice aflate în dezbatere pulică se prevede acelaşi termen minimal. Rămâne la aprecierea unilaterală a autorităţii publice decizia de extindere a acestui termen.

Peste 90% din autorităţile publice monitorizate, atunci când respectă legea 52, prevăd termenul minimal pentru colectarea de opinii.

Majoritatea anunţă proiectele de acte normative vinerea, astfel încât, din cele 10 zile calendaristice, rămân 6 zile lucrătoare.

SOLUŢIA PROPUSĂ

Alinierea la principiile şi standardele europene în domeniul transparenţei decizionale, prin extinderea termenului de consultare publică la 90 de zile.

(http://ec.europa.eu/romania/news/03012012_extindere_perioada_consultari_publice_ro.htm)

C.        Neavând reguli minimale unitare de dialog, procesul de consultare publică pierde foarte mult în consistenţă şi conţinut, demotivând şi demobilizând participarea civică.

,,Experienţele aplicării prevederilor Legii 52/2003 (…) conduc de cele mai multe ori la accentuarea neîncrederii în proces din partea societăţii civile şi la pierderea interesului şi a speranţei în recepţionarea unor contribuţii reale din partea autorităţilor publice. În majoritatea cazurilor studiate nu sunt reglementate proceduri operaţionale specifice pentru facilitarea şi stimularea participării civice, în afara prevederilor legale minimale.”

(Sursa: Studiu privind existenţa sau nu a unor proceduri minimale de consultare publică, Academia de Advocacy, Timişoara, noiembrie 2009, pg.73).

SOLUŢIA PROPUSĂ

Pentru a contribui la creşterea încrederii societăţii civile în procesul democraţiei participative, precum şi pentru a potenţa interesul autorităţilor publice în a stimula participarea civică şi a consolida transparenţa procesului deliberativ în spaţiul public, Coaliţia 52 propune instituirea unei proceduri minimale unitare de consultări publice, la nivelul tuturor autorităţilor publice, prin completarea cu o anexă în acest sens a Legii 52/2003.

(Sursa: Ghidul de organizare a dezbaterilor publice în baza Legii 52/2003, Academia de Advocacy, Timişoara, noiembrie 2009, pg.7-17).

Coaliţia 52 este formată din cetăţeni şi asociaţii legal constituite ale acestora, care cunosc şi au exersat aplicarea Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică din România, cu precădere în cadrul proiectului ,,Partener activ şi implicat”.

Reclame

About comunitateadeadvocacy

COMUNITATEA DE ADVOCACY este o organizație care sprijină demersurile societății civile și a mediului de afaceri în amendarea politicilor publice relevante, încurajează participarea membrilor comunităților și a întreprinzătorilor privați la elaborarea deciziei publice, promovează asistenţa tehnică şi tehnicile profesionale de advocacy pentru orice grup interesat al societăţii civile cu onestitate, demnitate, respect reciproc, transparenţă şi responsabilitate socială, în scopul consolidării sistemului de democraţie participativă. COMUNITATEA DE ADVOCACY urmărește dezvoltarea sectoarelor, social și privat, prin programe de consultanță, monitorizare, cercetare, instruire și reprezentare. COMUNITATEA DE ADVOCACY sprijină prin toate inițiativele și activitățile sale, creerea unei economii de piață bazată pe libera inițiativă, spirit antreprenorial, responsabilitate socială și corporativă. INFLUENȚĂM POLITICILE PUBLICE O societate civilă bine informată şi participativă la luarea deciziei publice este pilonul principal pe care se construieşte democraţia. Evidenţierea prin care o anume comunitate sau naţiune a identificat şi este pe drumul democraţiei şi al economiei de piaţă este semnalată prin situaţiile în care cetăţenii încep să se implice în a-şi exprima opinii în mod public şi bine conturat, atunci când aceştia pot dentifica şi propune soluţii de rezolvare a unor probleme publice care îi afectează. Pentru a lua parte la decizia publică, electoratul trebuie să fie bine pregătit, bine educat în elaborarea politicilor publice şi a procedurilor legislative. Deşi s-au înregistrat progrese substanţiale în participarea mediului de afaceri la decizia publică, la influenţarea politicilor economice care îl afectează, mai sunt paşi de urmat până a constata că sectorul de afaceri are o voce unitară, conjugată în raport cu decidenţii politici. Deşi s-au îmbunătăţit tehnicile de transparentizare a procesului de elaborare a politicilor publice şi de responsabilizare a emitenţilor de proiecte de acte normative publice, se constată totuşi un mare grad de formalism în aplicarea acestora. Unul dintre motivele identificate de Comunitatea de Advocacy este necunoaşterea unor metode şi tehnici adecvate prin care liderii de afaceri, pe de-o parte, şi oficialii publici, pe de altă parte, să-şi îmbunătăţească abilităţile profesionale de influenţare legislativă, în mod transparent şi responsabil. Din această perspectivă, Comunitatea de Advocacy şi-a propus să pregătească liderii de afaceri şi mediul politic pentru un dialog constructiv de modelare a politicilor publice şi să-i echipeze cu instrumentele potrivite pentru implementarea reformei democratice.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: