MOTIVAŢIA AUDIERII PUBLICE

CONFERINŢA ONG-urilor locale!Transparenţa alocării fondurilor nerambursabile de la bugetul local pentru societatea civilă

– MOTIVAŢIA AUDIERII PUBLICE –

Alocarea finanţărilor nerambursabile de la bugetul local trebuie să fie argumentată atât la nivelul proiectelor de interes local, cât şi la nivelul finanţării. De aceea, organizarea şi finanţarea proiectelor de interes local trebuie făcută în aşa manieră încât să asigure transparenţa alocării fondurilor şi utilizarea lor în cel mai eficient mod. Interesele decidentului şi interesele diferitelor categorii de public ţintă ale societăţii civile au nevoie de un numitor comun. Altfel spus, este important atât nivelul finanţării, dar mai ales modul cum sunt utilizate aceste resurse.

În acest sens, transparenţa decizională prezentă la toate nivelurile în care se alocă resursele publice este esenţială societăţii civile pentru eficientizarea şi creşterea responsabilităţii sociale.

Ca atare, este esenţial să fie public modul în care respectivele alocări financiare răspund obiectivelor principale de politică publică locală, respectiv modul în care alocarea fondurilor nerambursabile corespunde obiectivelor proiectelor beneficiare ale grupului-ţintă.

Alocarea fondurilor trebuie făcută competitiv, prin selectarea proiectelor strategice de interes local care răspund cel mai bine priorităţilor si nevoilor de politică publică stabilite în Strategia de dezvoltare locală a municipiului Oneşti.

În anul 2011, Consiliul Local Oneşti a adoptat în unanimitate 5 hotărâri prin care a aprobat unele ghiduri şi metodologii de finanţare de la bugetul local pentru proiecte din următoarele domenii de interes ale comunităţii locale şi anume: sport, cultură, învăţământ, mediu şi tineret.

În plus, în anii anteriori au fost alocate de la bugetul local fonduri doar  pentru culte şi cultură, fără a exista o procedură minimă de evaluare şi selecţie a proiectelor.

Modul de alocare a fondurilor nerambursabile de la bugetul local a evidenţiat faptul că:

 • până în prezent, distribuirea fondurilor nerambursabile de la bugetul local s-a făcut fără existenţa unor criterii unitare, clare şi transparente;
 • ONG-urile locale nu aveau o viziune unitară pentru accesarea de fonduri în vederea promovării scopurilor şi obiectivelor statutare;
 • în prezent pachetul de ghiduri de finanţare pentru anul 2012, aprobate prin Hotărâri ale Consiliului Local Oneşti, nu oferă acces la finanţare în mod egal tuturor ONG-urilor, indiferent de domeniul în care activează, identificându-se lipsa finanţării pentru pentru domeniile social şi culte.

O soluţie utilă de depăşire a acestui impas şi de măsurare a calităţii criteriilor de transparenţă a alocărilor bugetare de la bugetul local poate consta în introducerea unei proceduri uniforme, a unui ghid unic de finanţare şi a unei metodologii de evaluare a tuturor proiectelor în vederea acordării de fonduri nerambursabile de la bugetul local pentru toate domeniile de interes local, precum şi a unor criterii transparente de alocare a acestor fonduri.

În acest context, COALIŢIA DE LOBBY ŞI ADVOCACY ONEŞTI lansează o audiere publică cu tema alocării transparente a fondurilor nerambursabile din bugetul local pentru proiectele ONG-urilor.

Societatea civilă activă şi implicată este invitată să răspundă unor întrebări care să constituie fundamentul pentru elaborarea unei proceduri standardizate, transparente şi unitare de acordare a fondurilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Oneşti, după cum urmează:

 • Consideraţi că Strategia de dezvoltare locală a municipiului Oneşti 2012 – 2022 răspunde priorităţilor şi nevoilor de finanţare ale ONG-urilor oneştene?
 • Care sunt criteriile care ar trebui să stea la baza determinării domeniilor ce vor fi finanţate din fonduri nerambursabile de la bugetul local? Pot avea un rol ONG-urile oneştene în determinarea domeniilor prioritare?
 • Cum putem aloca în mod echitabil fonduri nerambursabile de la bugetul local între domeniile considerate a fi prioritare?
 • Care ar fi principalele criterii unitare de evaluare a proiectelor finanţate de la bugetul local? Sunt procedurile actuale de alocare a fondurilor nerambursabile de la bugetul local suficient de transparente? Cum ne asigurăm că nu conduc la atribuiri netransparente şi preferenţiale?
 • În ce măsură poate constitui o analiză de impact a proiectelor finanţate anterior un reper în eficientizarea alocării resurselor de la bugetul local?

În cadrul audierii publice, invităm orice persoană implicată şi activă din partea societăţii civile să îşi exprime punctul de vedere şi să ofere soluţii de îmbunătăţire a reglementărilor privind acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul local şi a criteriilor de transparenţă în alocarea acestor fonduri, prin depoziţii scrise şi verbale ce vor fi depuse la adresa electronică  comunitateadeadvocacy@gmail.com şi susţinute la data organizării audierii publice.

În elaborarea motivaţiei audierii publice s-au avut în vedere următoarele materiale:

 • Hotărârile Consiliului Local Oneşti pentru aprobarea Ghidurilor/Regulamentelor privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Oneşti alocate pentru activităţi nonprofit de interes local, în domeniile sport, cultură, învăţământ, mediu şi tineret;
 • Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr.55 din 20.04.2011 privind aprobarea finanţărilor nerambursabile pentru activităţi nonprofit de interes public judeţean;
 • Hotărârea Consiliului Local Oneşti nr.93 din 30 noiembrie 2011 privind aprobarea STRATEGIEI de DEZVOLTARE LOCALĂ a Municipiului ONEŞTI  2012-2022.

Audierea publică va avea loc în ziua de marţi, 20 decembrie 2011,     orele 1630 – 1830, la sediul Filialei Cozânzeana a Bibliotecii Municipale „Radu Rosetti” Oneşti, lângă Libraria „Magic Print”, din Bd. Republicii, nr. 43, parter, Oneşti, Bacău.

Opiniile dvs. colectate în cadrul audierii publice cu tema “Transparenţa alocării fondurilor nerambursabile de la bugetul local pentru societatea civilă”  vor fi sintetizate într-un raport de către Comisia de Experți a audierii publice. Raportul va fi prezentat opiniei publice în cadrul unei conferinţe de presă, ce va avea loc în următoarele 10 zile de la derularea audierii publice. De asemenea, raportul va fi transmis tuturor participanţilor la eveniment şi decidenţilor politici locali.

Pentru consultarea unei minime bibliografii, a îndrumarului privind formularea depoziţiei,  a procedurii de iniţiere a audierii publice, precum şi a informaţiilor despre modul de înscriere şi participare, vizitaţi site-ul https://comunitateadeadvocacy.wordpress.com.

 

Comisia de iniţiere a Audierii Publice,

Mediator Cătălin Gaman, Preşedinte

CENTRUL DE MEDIERE, SERVICII JURIDICE SI ARBITRAJ,

Mediator, prof. Brăescu Virginia-Smărandiţa, Preşedinte

 CENTRUL DE TRAINING, CONSULTANTA SI MEDIERE ONESTI,

Dl. Cristea Alexandru, Preşedinte

 ASOCIATIA DE TINERET „ONESTIN”

Dl. Pantelimon Neculai, Membru

 ASOCIATIA DE TINERET „ONESTIN”

P.R. Oroş Andra Roxana,

ASOCIATIA PENTRU PROMOVAREA DIVERSITATII IN EDUCATIE BACAU

Reclame

About comunitateadeadvocacy

COMUNITATEA DE ADVOCACY este o organizație care sprijină demersurile societății civile și a mediului de afaceri în amendarea politicilor publice relevante, încurajează participarea membrilor comunităților și a întreprinzătorilor privați la elaborarea deciziei publice, promovează asistenţa tehnică şi tehnicile profesionale de advocacy pentru orice grup interesat al societăţii civile cu onestitate, demnitate, respect reciproc, transparenţă şi responsabilitate socială, în scopul consolidării sistemului de democraţie participativă. COMUNITATEA DE ADVOCACY urmărește dezvoltarea sectoarelor, social și privat, prin programe de consultanță, monitorizare, cercetare, instruire și reprezentare. COMUNITATEA DE ADVOCACY sprijină prin toate inițiativele și activitățile sale, creerea unei economii de piață bazată pe libera inițiativă, spirit antreprenorial, responsabilitate socială și corporativă. INFLUENȚĂM POLITICILE PUBLICE O societate civilă bine informată şi participativă la luarea deciziei publice este pilonul principal pe care se construieşte democraţia. Evidenţierea prin care o anume comunitate sau naţiune a identificat şi este pe drumul democraţiei şi al economiei de piaţă este semnalată prin situaţiile în care cetăţenii încep să se implice în a-şi exprima opinii în mod public şi bine conturat, atunci când aceştia pot dentifica şi propune soluţii de rezolvare a unor probleme publice care îi afectează. Pentru a lua parte la decizia publică, electoratul trebuie să fie bine pregătit, bine educat în elaborarea politicilor publice şi a procedurilor legislative. Deşi s-au înregistrat progrese substanţiale în participarea mediului de afaceri la decizia publică, la influenţarea politicilor economice care îl afectează, mai sunt paşi de urmat până a constata că sectorul de afaceri are o voce unitară, conjugată în raport cu decidenţii politici. Deşi s-au îmbunătăţit tehnicile de transparentizare a procesului de elaborare a politicilor publice şi de responsabilizare a emitenţilor de proiecte de acte normative publice, se constată totuşi un mare grad de formalism în aplicarea acestora. Unul dintre motivele identificate de Comunitatea de Advocacy este necunoaşterea unor metode şi tehnici adecvate prin care liderii de afaceri, pe de-o parte, şi oficialii publici, pe de altă parte, să-şi îmbunătăţească abilităţile profesionale de influenţare legislativă, în mod transparent şi responsabil. Din această perspectivă, Comunitatea de Advocacy şi-a propus să pregătească liderii de afaceri şi mediul politic pentru un dialog constructiv de modelare a politicilor publice şi să-i echipeze cu instrumentele potrivite pentru implementarea reformei democratice.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: